אליפות הרצליה - 04/11/2022

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 100 חופשי בנות 11-12
01:24.00
04/11/2022 09:00:00 66 65 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 חופשי בנים 11-12
01:18.00
04/11/2022 09:18:00 80 78 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 פרפר בנות 11-12
00:48.00
04/11/2022 09:38:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 פרפר בנים 11-12
00:44.00
04/11/2022 09:45:30 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 גב בנות 11-12
01:40.00
04/11/2022 09:53:00 51 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 גב בנים 11-12
01:35.00
04/11/2022 10:14:00 52 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חזה בנות 11-12
00:50.00
04/11/2022 10:35:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חזה בנים 11-12
00:48.00
04/11/2022 10:45:00 49 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 מעורב אישי בנות 11-12
01:38.00
04/11/2022 10:58:00 58 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 מעורב אישי בנים 11-12
01:33.00
04/11/2022 11:17:00 59 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 4X50 מעורב שליחים בנות 11-12
00:00.00
04/11/2022 11:40:00 57 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 4X50 מעורב שליחים בנים 11-12
00:00.00
04/11/2022 11:50:00 73 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 100 חופשי בנות 13
01:18.00
04/11/2022 16:00:00 45 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 100 חופשי בנים 13-14
01:13.00
04/11/2022 16:14:00 124 121 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 50 פרפר בנות 13
00:43.00
04/11/2022 16:46:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 50 פרפר בנים 13-14
00:39.00
04/11/2022 16:52:00 64 63 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 100 גב בנות 13
01:30.00
04/11/2022 17:03:00 32 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 100 גב בנים 13-14
01:25.00
04/11/2022 17:13:00 67 65 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חזה בנות 13
01:40.00
04/11/2022 17:33:00 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חזה בנים 13-14
01:35.00
04/11/2022 17:43:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 100 מעורב אישי בנות 13
01:28.00
04/11/2022 17:58:00 41 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 100 מעורב אישי בנים 13-14
01:20.00
04/11/2022 18:13:00 83 82 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 4X50 מעורב שליחים בנות 13
00:00.00
04/11/2022 18:40:00 50 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 4X50 מעורב שליחים בנים 13-14
00:00.00
04/11/2022 18:48:00 112 100 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 50 חופשי בנות 14-15
00:32.50
05/11/2022 09:30:00 99 95 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 50 חופשי בנים 15-16
00:29.50
05/11/2022 09:46:00 141 136 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 100 חזה בנות 14-15
01:31.00
05/11/2022 10:10:00 43 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 100 חזה בנים 15-16
01:22.00
05/11/2022 10:24:00 64 59 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 פרפר בנות 14-15
02:55.00
05/11/2022 10:43:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 פרפר בנים 15-16
02:40.00
05/11/2022 10:55:00 38 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 100 גב בנות 14-15
01:21.00
05/11/2022 11:13:00 60 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 100 גב בנים 15-16
01:13.00
05/11/2022 11:30:00 75 73 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 200 מעורב אישי בנות 14-15
02:55.00
05/11/2022 11:58:00 89 85 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 200 מעורב אישי בנים 15-16
02:35.00
05/11/2022 12:44:00 91 88 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 4X50 מעורב שליחים בנות 14-15
00:00.00
05/11/2022 13:25:00 75 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 4X50 מעורב שליחים בנים 15-16
00:00.00
05/11/2022 13:33:00 82 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 400 מעורב אישי נשים 16-99
00:00.00
05/11/2022 16:10:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 400 מעורב אישי גברים 17-99
00:00.00
05/11/2022 16:16:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 50 חופשי נשים 16-99
00:31.50
05/11/2022 16:21:00 60 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 50 חופשי גברים 17-99
00:28.50
05/11/2022 16:32:00 86 81 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 200 חופשי נשים 16-99
02:25.00
05/11/2022 16:44:00 49 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 200 חופשי גברים 17-99
02:08.00
05/11/2022 17:08:00 57 54 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
43 100 פרפר נשים 16-99
01:15.00
05/11/2022 17:32:00 42 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 100 פרפר גברים 17-99
01:05.00
05/11/2022 17:44:00 71 69 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
45 100 גב נשים 16-99
01:18.00
05/11/2022 18:02:00 47 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
46 100 גב גברים 17-99
01:10.00
05/11/2022 18:14:00 38 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
47 100 חזה נשים 16-99
01:28.00
05/11/2022 18:30:00 40 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 100 חזה גברים 17-99
01:19.00
05/11/2022 18:40:00 64 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 4X50 מעורב שליחים נשים 16-99
00:00.00
05/11/2022 18:56:00 53 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 4X50 מעורב שליחים גברים 17-99
00:00.00
05/11/2022 19:04:00 80 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
525 50 חופשי בנות 14-15
00:00.00
05/11/2022 11:51:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
526 50 חופשי בנים 15-16
00:00.00
05/11/2022 11:54:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
539 50 חופשי נשים 16-99
00:00.00
05/11/2022 18:24:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
540 50 חופשי גברים 17-99
00:00.00
05/11/2022 18:26:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות