גביע ירושלים - 26/12/2022

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 100 חופשי בנות 10-11
01:30.00
26/12/2022 09:00:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 חופשי בנים 10-11
01:22.00
26/12/2022 09:07:30 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 חופשי בנות 12
01:26.00
26/12/2022 09:17:30 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 חופשי בנים 12
01:16.00
26/12/2022 09:33:50 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 חופשי בנות 13
01:19.00
26/12/2022 09:43:10 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 חופשי בנים 13
01:11.00
26/12/2022 09:53:10 41 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 חופשי בנים 14
01:07.00
26/12/2022 10:07:10 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 גב בנות 10-11
01:41.00
26/12/2022 10:11:40 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 גב בנים 10-11
01:35.00
26/12/2022 10:16:40 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 100 גב בנות 12
01:30.00
26/12/2022 10:24:10 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 100 גב בנים 12
01:25.00
26/12/2022 10:32:10 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 100 גב בנות 13
01:27.00
26/12/2022 10:38:10 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 100 גב בנים 13
01:20.00
26/12/2022 10:42:40 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 100 גב בנים 14
01:15.00
26/12/2022 10:48:40 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 100 חזה בנות 10-11
00:00.00
26/12/2022 10:53:10 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 100 חזה בנים 10-11
00:00.00
26/12/2022 11:03:10 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חזה בנות 12
01:42.00
26/12/2022 11:08:10 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חזה בנים 12
01:37.00
26/12/2022 11:14:10 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 100 חזה בנות 13
01:38.00
26/12/2022 11:18:10 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 100 חזה בנים 13
01:34.00
26/12/2022 11:24:10 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 חזה בנים 14
01:30.00
26/12/2022 11:28:40 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 4X50 חופשי שליחים בנות 10-11
00:00.00
26/12/2022 11:33:10 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 4X50 חופשי שליחים בנים 10-11
00:00.00
26/12/2022 11:38:30 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 4X50 חופשי שליחים בנות 12-13
00:00.00
26/12/2022 11:43:30 43 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 4X50 חופשי שליחים בנים 12-13
00:00.00
26/12/2022 11:53:00 44 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 4X50 חופשי שליחים בנים 14
00:00.00
26/12/2022 12:05:00 14 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 200 חופשי נשים 14-99
02:25.00
26/12/2022 13:45:00 13 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 200 חופשי גברים 15-99
02:16.00
26/12/2022 13:54:00 31 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 100 מעורב אישי בנות 10-11
01:38.00
26/12/2022 16:30:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 100 מעורב אישי בנים 10-11
01:35.00
26/12/2022 16:35:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 100 מעורב אישי בנות 12
01:32.00
26/12/2022 16:45:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 100 מעורב אישי בנים 12
01:25.00
26/12/2022 16:55:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 100 מעורב אישי בנות 13
01:28.00
26/12/2022 16:59:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 100 מעורב אישי בנים 13
01:22.00
26/12/2022 17:05:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 100 מעורב אישי בנים 14
01:18.00
26/12/2022 17:11:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 50 חופשי בנות 10-11
00:45.00
26/12/2022 17:15:30 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 50 חופשי בנים 10-11
00:40.00
26/12/2022 17:23:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
43 50 חופשי בנות 12
00:42.50
26/12/2022 17:29:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 50 חופשי בנים 12
00:36.50
26/12/2022 17:34:20 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
45 50 חופשי בנות 13
00:37.00
26/12/2022 17:38:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
46 50 חופשי בנים 13
00:33.50
26/12/2022 17:40:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 50 חופשי בנים 14
00:31.50
26/12/2022 17:48:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 100 פרפר בנות 10-11
01:40.00
26/12/2022 17:50:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 100 פרפר בנים 10-11
01:38.00
26/12/2022 17:53:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
51 100 פרפר בנות 12
01:33.00
26/12/2022 17:58:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 100 פרפר בנים 12
01:28.00
26/12/2022 18:02:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
53 100 פרפר בנות 13
01:29.00
26/12/2022 18:06:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 100 פרפר בנים 13
01:24.00
26/12/2022 18:10:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
56 100 פרפר בנים 14
01:20.00
26/12/2022 18:20:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
57 4X50 מעורב שליחים בנות 10-11
00:00.00
26/12/2022 18:23:00 21 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
58 4X50 מעורב שליחים בנים 10-11
00:00.00
26/12/2022 18:28:00 21 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
59 4X50 מעורב שליחים בנות 12-13
00:00.00
26/12/2022 18:33:00 34 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 4X50 מעורב שליחים בנים 12-13
00:00.00
26/12/2022 18:41:00 30 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
62 4X50 מעורב שליחים בנים 14
00:00.00
26/12/2022 18:49:00 14 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות