מילניום - 24/11/2022

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 400 חופשי בנות 12-15
05:00.00
24/11/2022 09:30:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי בנים 12-15
04:28.00
24/11/2022 09:53:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 400 חופשי נשים 16-99
05:00.00
24/11/2022 10:15:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 400 חופשי גברים 16-99
04:28.00
24/11/2022 10:43:00 55 54 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 מעורב אישי בנות 12-15
02:51.00
24/11/2022 11:18:00 82 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 מעורב אישי בנים 12-15
02:38.00
24/11/2022 11:54:00 78 78 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 200 מעורב אישי נשים 16-99
02:46.00
24/11/2022 12:29:00 41 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 200 מעורב אישי גברים 16-99
02:22.00
24/11/2022 12:47:00 69 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 50 חזה בנות 12-15
00:44.50
24/11/2022 17:00:00 69 67 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 50 חזה בנים 12-15
00:39.00
24/11/2022 17:13:00 55 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 50 חזה נשים 16-99
00:42.00
24/11/2022 17:20:00 36 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 50 חזה גברים 16-99
00:36.50
24/11/2022 17:25:30 66 66 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 100 פרפר בנות 12-15
01:22.00
24/11/2022 17:34:30 72 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 100 פרפר בנים 12-15
01:14.00
24/11/2022 17:52:30 71 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 100 פרפר נשים 16-99
01:19.00
24/11/2022 18:10:30 52 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 100 פרפר גברים 16-99
01:04.00
24/11/2022 18:24:30 129 126 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 4X50 חופשי שליחים בנות 12-15
00:00.00
24/11/2022 18:58:30 105 84 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 4X50 חופשי שליחים בנים 12-15
00:00.00
24/11/2022 19:12:00 89 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 4X50 חופשי שליחים נשים 16-99
00:00.00
24/11/2022 19:25:30 70 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 4X50 חופשי שליחים גברים 16-99
00:00.00
24/11/2022 19:33:30 140 112 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 50 גב בנות 12-15
00:42.00
25/11/2022 09:00:00 64 63 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 50 גב בנים 12-15
00:40.00
25/11/2022 09:11:00 87 85 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 50 גב נשים 16-99
00:40.00
25/11/2022 09:26:30 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 50 גב גברים 16-99
00:35.00
25/11/2022 09:31:30 76 74 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 חופשי בנות 12-15
01:13.00
25/11/2022 09:41:30 127 123 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 חופשי בנים 12-15
01:07.00
25/11/2022 10:13:30 125 119 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 100 חופשי נשים 16-99
01:07.00
25/11/2022 10:45:00 80 79 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 100 חופשי גברים 16-99
00:59.00
25/11/2022 11:05:00 174 169 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 חזה בנות 12-15
03:21.50
25/11/2022 11:49:00 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 חזה בנים 12-15
03:01.00
25/11/2022 12:13:30 51 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 200 חזה נשים 16-99
03:11.00
25/11/2022 12:37:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 200 חזה גברים 16-99
02:41.00
25/11/2022 12:51:00 46 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 50 פרפר בנות 12-15
00:36.00
25/11/2022 16:30:00 64 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 50 פרפר בנים 12-15
00:34.00
25/11/2022 16:40:00 90 87 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 50 פרפר נשים 16-99
00:35.00
25/11/2022 16:55:00 59 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 50 פרפר גברים 16-99
00:31.00
25/11/2022 17:03:00 149 142 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 200 גב בנות 12-15
02:51.00
25/11/2022 17:22:00 51 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 200 גב בנים 12-15
02:39.00
25/11/2022 17:51:30 64 61 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 200 גב נשים 16-99
02:46.00
25/11/2022 18:19:30 37 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 200 גב גברים 16-99
02:23.00
25/11/2022 18:34:30 65 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 4X50 מעורב שליחים בנות 12-15
00:00.00
25/11/2022 18:58:30 106 88 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 4X50 מעורב שליחים בנים 12-15
00:00.00
25/11/2022 19:12:00 102 84 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
43 4X50 מעורב שליחים נשים 16-99
00:00.00
25/11/2022 19:25:30 79 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 4X50 מעורב שליחים גברים 16-99
00:00.00
25/11/2022 19:33:30 159 116 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
47 400 מעורב אישי נשים 12-99
05:40.00
25/11/2022 19:49:30 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 400 מעורב אישי גברים 12-99
05:05.00
25/11/2022 20:06:30 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 50 חופשי בנות 12-15
00:35.00
26/11/2022 09:00:00 119 116 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 50 חופשי בנים 12-15
00:32.00
26/11/2022 09:22:30 152 140 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
51 50 חופשי נשים 16-99
00:33.00
26/11/2022 09:45:00 63 61 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 50 חופשי גברים 16-99
00:29.50
26/11/2022 09:53:00 147 137 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
53 100 גב בנות 12-15
01:23.00
26/11/2022 10:12:00 64 63 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 100 גב בנים 12-15
01:15.00
26/11/2022 10:34:00 71 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
55 100 גב נשים 16-99
01:17.00
26/11/2022 10:52:00 39 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
56 100 גב גברים 16-99
01:07.50
26/11/2022 11:02:00 71 69 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
57 200 פרפר בנות 12-15
02:57.00
26/11/2022 11:20:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
58 200 פרפר בנים 12-15
02:41.00
26/11/2022 11:34:00 32 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
59 200 פרפר נשים 16-99
02:50.00
26/11/2022 11:48:00 21 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 200 פרפר גברים 16-99
02:36.00
26/11/2022 11:57:00 57 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
61 100 מעורב אישי בנות 12-15
00:00.00
26/11/2022 16:10:00 63 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
62 100 מעורב אישי בנים 12-15
00:00.00
26/11/2022 16:26:00 64 61 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
63 100 מעורב אישי נשים 16-99
00:00.00
26/11/2022 16:42:00 31 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
64 100 מעורב אישי גברים 16-99
00:00.00
26/11/2022 16:50:00 64 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
65 100 חזה בנות 12-15
01:37.00
26/11/2022 17:06:00 63 61 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
66 100 חזה בנים 12-15
01:24.00
26/11/2022 17:26:00 48 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
67 100 חזה נשים 16-99
01:35.00
26/11/2022 17:40:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
68 100 חזה גברים 16-99
01:19.00
26/11/2022 17:50:00 56 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
69 200 חופשי בנות 12-15
02:31.00
26/11/2022 18:05:00 65 63 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
70 200 חופשי בנים 12-15
02:17.00
26/11/2022 18:31:00 64 63 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
71 200 חופשי נשים 16-99
02:17.00
26/11/2022 18:57:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
72 200 חופשי גברים 16-99
02:03.00
26/11/2022 19:13:00 66 66 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 4X100 מעורב שליחים בנים 15-16 הזמנה
00:00.00
4 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות