ליגת מרחקים מספר 1 - 09/12/2022

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 800 חופשי נשים 13-99
00:00.00
09/12/2022 09:00:00 73 73 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 800 חופשי גברים 14-99
00:00.00
09/12/2022 09:55:00 73 73 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 1500 חופשי נשים 14-99
00:00.00
09/12/2022 11:03:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 1500 חופשי גברים 15-99
00:00.00
09/12/2022 11:24:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 800 חופשי מאסטרס נ 21-99
00:00.00
09/12/2022 12:03:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 800 חופשי מאסטרס ג 21-99
00:00.00
09/12/2022 12:19:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות