אליפות ישראל נוער ובוגרים חורף 2022 - 19/12/2022

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 50 חזה בנות 14
00:42.00
19/12/2022 09:00:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 חזה בנות 15
00:41.00
19/12/2022 09:05:00 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 חזה בנים 15
00:37.50
19/12/2022 09:08:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 50 חזה בנות 16
00:40.50
19/12/2022 09:11:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 50 חזה בנים 16
00:36.00
19/12/2022 09:13:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חזה נשים 17-18
00:40.00
19/12/2022 09:18:00 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חזה גברים 17-18
00:34.50
19/12/2022 09:20:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 50 חזה נשים 19-99
00:39.00
19/12/2022 09:24:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 50 חזה גברים 19-99
00:33.50
19/12/2022 09:25:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 גב בנות 14
02:50.00
19/12/2022 09:27:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 200 גב בנות 15
02:42.00
19/12/2022 09:34:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 גב בנים 15
02:32.00
19/12/2022 09:41:00 38 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 גב בנות 16
02:39.00
19/12/2022 09:55:00 12 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 גב בנים 16
02:28.00
19/12/2022 10:03:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 200 גב נשים 17-18
02:36.00
19/12/2022 10:12:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 200 גב גברים 17-18
02:25.00
19/12/2022 10:19:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 200 גב נשים 19-99
00:00.00
19/12/2022 10:24:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 200 גב גברים 19-99
02:19.00
19/12/2022 10:29:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 100 פרפר בנות 14
01:22.00
19/12/2022 10:32:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 פרפר בנות 15
01:18.00
19/12/2022 10:41:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 פרפר בנים 15
01:12.00
19/12/2022 10:45:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 פרפר בנות 16
01:17.00
19/12/2022 10:53:00 13 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 פרפר בנים 16
01:09.00
19/12/2022 10:57:00 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 100 פרפר נשים 17-18
01:16.00
19/12/2022 11:07:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 100 פרפר גברים 17-18
01:05.00
19/12/2022 11:13:00 48 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 100 פרפר נשים 19-99
01:12.00
19/12/2022 11:23:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 100 פרפר גברים 19-99
01:01.50
19/12/2022 11:25:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 400 חופשי בנות 14-15
05:08.00
19/12/2022 11:31:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 400 חופשי בנים 15
04:41.00
19/12/2022 11:49:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 400 חופשי בנות 16
05:03.00
19/12/2022 12:05:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 400 חופשי בנים 16
04:36.00
19/12/2022 12:17:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 400 חופשי נשים 17-99
05:00.00
19/12/2022 12:35:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 400 חופשי גברים 17-99
04:30.00
19/12/2022 12:46:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
43 50 גב בנות 14
00:37.50
20/12/2022 08:30:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
45 50 גב בנות 15
00:36.50
20/12/2022 08:33:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
46 50 גב בנים 15
00:33.00
20/12/2022 08:36:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
47 50 גב בנות 16
00:36.20
20/12/2022 08:42:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 50 גב בנים 16
00:32.00
20/12/2022 08:44:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 50 גב נשים 17-18
00:36.00
20/12/2022 08:49:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 50 גב גברים 17-18
00:31.00
20/12/2022 08:54:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
51 50 גב נשים 19-99
00:34.50
20/12/2022 08:59:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 50 גב גברים 19-99
00:30.00
20/12/2022 09:01:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
53 200 פרפר בנות 14
02:51.00
20/12/2022 09:04:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
55 200 פרפר בנות 15
02:46.00
20/12/2022 09:12:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
56 200 פרפר בנים 15
02:37.00
20/12/2022 09:16:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
57 200 פרפר בנות 16
02:43.00
20/12/2022 09:23:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
58 200 פרפר בנים 16
02:35.00
20/12/2022 09:27:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
59 200 פרפר נשים 17-18
02:40.00
20/12/2022 09:37:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 200 פרפר גברים 17-18
02:29.00
20/12/2022 09:40:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
61 200 פרפר נשים 19-99
02:34.00
20/12/2022 09:54:00 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
62 200 פרפר גברים 19-99
02:24.00
20/12/2022 09:57:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
63 100 חופשי בנות 14
01:10.00
20/12/2022 10:00:00 44 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
65 100 חופשי בנות 15
01:08.00
20/12/2022 10:10:00 32 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
66 100 חופשי בנים 15
01:02.00
20/12/2022 10:20:00 52 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
67 100 חופשי בנות 16
01:07.00
20/12/2022 10:32:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
68 100 חופשי בנים 16
01:00.00
20/12/2022 10:36:00 55 54 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
69 100 חופשי נשים 17-18
01:06.00
20/12/2022 10:48:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
70 100 חופשי גברים 17-18
00:58.00
20/12/2022 10:56:00 57 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
71 100 חופשי נשים 19-99
01:02.00
20/12/2022 11:08:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
72 100 חופשי גברים 19-99
00:55.00
20/12/2022 11:12:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
73 200 חזה בנות 14
03:10.00
20/12/2022 11:20:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
75 200 חזה בנות 15
03:05.00
20/12/2022 11:32:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
76 200 חזה בנים 15
02:54.00
20/12/2022 11:36:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
77 200 חזה בנות 16
03:02.50
20/12/2022 11:47:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
78 200 חזה בנים 16
02:48.00
20/12/2022 11:55:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
79 200 חזה נשים 17-99
20/12/2022 12:02:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 200 חזה גברים 17-18
02:43.00
20/12/2022 12:09:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
82 200 חזה גברים 19-99
02:35.00
20/12/2022 12:16:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
83 100 מעורב אישי בנות 14
01:25.00
20/12/2022 12:19:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
85 100 מעורב אישי בנות 15
01:21.00
20/12/2022 12:27:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
86 100 מעורב אישי בנים 15
01:12.00
20/12/2022 12:31:00 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
87 100 מעורב אישי בנות 16
01:17.00
20/12/2022 12:37:00 12 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
88 100 מעורב אישי בנים 16
01:10.00
20/12/2022 12:41:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
89 100 מעורב אישי נשים 17-18
01:14.00
20/12/2022 12:47:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
90 100 מעורב אישי גברים 17-18
01:06.00
20/12/2022 12:51:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
91 100 מעורב אישי נשים 19-99
01:11.00
20/12/2022 12:57:00 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
92 100 מעורב אישי גברים 19-99
01:04.00
20/12/2022 12:59:00 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
93 4X50 חופשי שליחים בנות 14-15
00:00.00
20/12/2022 13:04:00 146 124 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
94 4X50 חופשי שליחים בנים 15-16
00:00.00
20/12/2022 13:14:00 182 156 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
97 50 חופשי בנות 14
00:32.00
21/12/2022 09:00:00 48 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
99 50 חופשי בנות 15
00:31.50
21/12/2022 09:07:30 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 50 חופשי בנים 15
00:29.40
21/12/2022 09:11:30 58 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
101 50 חופשי בנות 16
00:31.20
21/12/2022 09:18:00 19 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
102 50 חופשי בנים 16
00:27.70
21/12/2022 09:20:00 50 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
103 50 חופשי נשים 17-18
00:30.90
21/12/2022 09:25:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
104 50 חופשי גברים 17-18
00:26.50
21/12/2022 09:29:00 64 63 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
105 50 חופשי נשים 19-99
00:29.00
21/12/2022 09:36:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
106 50 חופשי גברים 19-99
00:25.60
21/12/2022 09:37:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
107 200 מעורב אישי בנות 14
02:54.00
21/12/2022 09:41:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
109 200 מעורב אישי בנות 15
02:48.00
21/12/2022 09:52:30 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 200 מעורב אישי בנים 15
02:32.00
21/12/2022 09:58:30 34 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
111 200 מעורב אישי בנות 16
02:45.00
21/12/2022 10:10:30 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
112 200 מעורב אישי בנים 16
02:30.00
21/12/2022 10:16:30 28 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
113 200 מעורב אישי נשים 17-18
02:43.00
21/12/2022 10:25:30 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
114 200 מעורב אישי גברים 17-18
02:26.00
21/12/2022 10:31:30 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
115 200 מעורב אישי נשים 19-99
02:35.00
21/12/2022 10:40:30 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
116 200 מעורב אישי גברים 19-99
02:20.00
21/12/2022 10:43:30 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
117 100 גב בנות 14
01:20.00
21/12/2022 10:49:30 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
119 100 גב בנות 15
01:17.00
21/12/2022 10:57:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
120 100 גב בנים 15
01:11.00
21/12/2022 11:02:00 41 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
121 100 גב בנות 16
01:15.50
21/12/2022 11:14:30 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
122 100 גב בנים 16
01:09.50
21/12/2022 11:19:30 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
123 100 גב נשים 17-18
01:14.00
21/12/2022 11:25:30 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
124 100 גב גברים 17-18
01:08.50
21/12/2022 11:32:00 28 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
125 100 גב נשים 19-99
01:12.00
21/12/2022 11:38:00 8 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
126 100 גב גברים 19-99
01:04.00
21/12/2022 11:41:00 15 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
127 800 חופשי נשים 14-99
21/12/2022 11:45:00 47 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
128 800 חופשי גברים 15-99
21/12/2022 12:30:00 51 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
131 50 פרפר בנות 14
00:37.00
22/12/2022 09:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
133 50 פרפר בנות 15
00:35.00
22/12/2022 09:04:30 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
134 50 פרפר בנים 15
00:31.00
22/12/2022 09:07:30 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
135 50 פרפר בנות 16
00:34.50
22/12/2022 09:10:30 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
136 50 פרפר בנים 16
00:30.50
22/12/2022 09:12:30 41 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
137 50 פרפר נשים 17-18
00:34.00
22/12/2022 09:17:30 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
138 50 פרפר גברים 17-18
00:29.50
22/12/2022 09:20:30 48 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
139 50 פרפר נשים 19-99
00:31.00
22/12/2022 09:25:30 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
140 50 פרפר גברים 19-99
00:28.50
22/12/2022 09:26:30 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
141 400 מעורב אישי בנות 14-16
22/12/2022 09:30:30 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
144 400 מעורב אישי בנים 15
05:10.00
22/12/2022 09:43:30 14 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
146 400 מעורב אישי בנים 16
05:00.00
22/12/2022 10:05:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
147 400 מעורב אישי נשים 17-99
22/12/2022 10:06:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
148 400 מעורב אישי גברים 17-18
04:52.00
22/12/2022 10:12:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
150 400 מעורב אישי גברים 19-99
04:45.00
22/12/2022 10:23:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
151 100 חזה בנות 14
01:31.00
22/12/2022 10:28:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
153 100 חזה בנות 15
01:28.00
22/12/2022 10:36:00 13 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
154 100 חזה בנים 15
01:22.50
22/12/2022 10:40:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
155 100 חזה בנות 16
01:26.50
22/12/2022 10:46:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
156 100 חזה בנים 16
01:19.00
22/12/2022 10:50:00 32 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
157 100 חזה נשים 17-18
01:25.00
22/12/2022 10:58:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
158 100 חזה גברים 17-18
01:17.00
22/12/2022 11:02:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
159 100 חזה נשים 19-99
01:23.00
22/12/2022 11:10:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
160 100 חזה גברים 19-99
01:13.00
22/12/2022 11:12:00 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
161 200 חופשי בנות 14
02:35.00
22/12/2022 11:16:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
163 200 חופשי בנות 15
02:31.00
22/12/2022 11:29:00 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
164 200 חופשי בנים 15
02:13.50
22/12/2022 11:38:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
165 200 חופשי בנות 16
02:29.00
22/12/2022 11:50:00 19 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
166 200 חופשי בנים 16
02:10.00
22/12/2022 11:56:00 37 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
167 200 חופשי נשים 17-18
02:28.00
22/12/2022 12:08:00 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
168 200 חופשי גברים 17-18
02:06.00
22/12/2022 12:17:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
169 200 חופשי נשים 19-99
02:20.00
22/12/2022 12:25:00 12 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
170 200 חופשי גברים 19-99
02:01.50
22/12/2022 12:31:00 23 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
171 4X50 מעורב שליחים בנות 14-15
00:00.00
22/12/2022 12:42:00 134 116 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
172 4X50 מעורב שליחים בנים 15-16
00:00.00
22/12/2022 12:52:30 166 136 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
173 4X50 חופשי שליחים מיקס מיקס 14-16
00:00.00
23/12/2022 09:00:00 143 104 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
175 1500 חופשי נשים 14-99
23/12/2022 09:15:00 19 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
176 1500 חופשי גברים 15-99
23/12/2022 09:55:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
177 4X50 חופשי שליחים מיקס מיקס 14-99
00:00.00
23/12/2022 10:53:00 141 104 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
501 50 חזה נשים 14-99
00:00.00
23/12/2022 11:02:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
502 50 חזה גברים 15-99
00:00.00
19/12/2022 17:03:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
503 200 גב נשים 14-99
00:00.00
19/12/2022 17:10:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
504 200 גב גברים 15-99
00:00.00
19/12/2022 17:24:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
505 100 פרפר נשים 14-99
00:00.00
19/12/2022 17:38:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
506 100 פרפר גברים 15-99
00:00.00
19/12/2022 17:46:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
507 400 חופשי נשים 14-99
00:00.00
19/12/2022 17:54:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
508 400 חופשי גברים 15-99
00:00.00
19/12/2022 18:14:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
509 4X50 חופשי שליחים נשים 14-99
00:00.00
19/12/2022 18:32:00 199 156 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
510 4X50 חופשי שליחים גברים 14-99
00:00.00
19/12/2022 18:48:00 219 176 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
511 50 גב נשים 14-99
00:00.00
20/12/2022 17:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
512 50 גב גברים 15-99
00:00.00
20/12/2022 17:05:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
513 200 פרפר נשים 14-99
00:00.00
20/12/2022 17:10:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
514 200 פרפר גברים 15-99
00:00.00
20/12/2022 17:24:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
515 100 חופשי נשים 14-99
00:00.00
20/12/2022 17:38:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
516 100 חופשי גברים 15-99
00:00.00
20/12/2022 17:46:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
517 200 חזה נשים 14-99
00:00.00
20/12/2022 17:54:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
518 200 חזה גברים 15-99
00:00.00
20/12/2022 18:08:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
519 100 מעורב אישי נשים 14-99
00:00.00
20/12/2022 18:18:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
520 100 מעורב אישי גברים 15-99
00:00.00
20/12/2022 18:26:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
521 4X100 חופשי שליחים נשים 14-99
00:00.00
20/12/2022 18:36:00 118 88 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
522 4X100 חופשי שליחים גברים 15-99
00:00.00
20/12/2022 18:51:00 125 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
523 50 חופשי נשים 14-99
00:00.00
21/12/2022 17:30:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
524 50 חופשי גברים 15-99
00:00.00
21/12/2022 17:35:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
525 200 מעורב אישי נשים 14-99
00:00.00
21/12/2022 17:41:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
526 200 מעורב אישי גברים 15-99
00:00.00
21/12/2022 17:55:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
527 100 גב נשים 14-99
00:00.00
21/12/2022 18:09:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
528 100 גב גברים 15-99
00:00.00
21/12/2022 18:17:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
529 4X50 מעורב שליחים נשים 14-99
00:00.00
21/12/2022 18:50:00 182 148 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
530 4X50 מעורב שליחים גברים 15-99
00:00.00
21/12/2022 19:01:00 208 168 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
531 50 פרפר נשים 14-99
00:00.00
22/12/2022 17:00:00 30 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
532 50 פרפר גברים 15-99
00:00.00
22/12/2022 17:05:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
533 400 מעורב אישי נשים 14-99
00:00.00
22/12/2022 17:10:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
534 400 מעורב אישי גברים 15-99
00:00.00
22/12/2022 17:32:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
535 100 חזה נשים 14-99
00:00.00
22/12/2022 17:52:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
536 100 חזה גברים 15-99
00:00.00
22/12/2022 18:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
537 200 חופשי נשים 14-99
00:00.00
22/12/2022 18:08:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
538 200 חופשי גברים 15-99
00:00.00
22/12/2022 18:22:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
539 4X50 מעורב שליחים מיקס מיקס 14-99
00:00.00
22/12/2022 18:36:00 238 172 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות