אליפות ישראל arena למאסטרס חורף 2023 - 03/02/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 800 חופשי נשים 21-99
00:00.00
03/02/2023 09:00:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
2 800 חופשי גברים 21-99
00:00.00
03/02/2023 09:34:00 26 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
3 50 חזה נשים 21-99
00:00.00
03/02/2023 10:18:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
4 50 חזה גברים 21-99
00:00.00
03/02/2023 10:28:00 73 73 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
5 100 פרפר נשים 21-99
00:00.00
03/02/2023 10:44:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
6 100 פרפר גברים 21-99
00:00.00
03/02/2023 10:47:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
7 100 מעורב אישי נשים 21-99
00:00.00
03/02/2023 10:57:00 45 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
8 100 מעורב אישי גברים 21-99
00:00.00
03/02/2023 11:12:00 75 75 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
9 100 גב נשים 21-99
00:00.00
03/02/2023 11:32:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
10 100 גב גברים 21-99
00:00.00
03/02/2023 11:42:00 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
11 4X50 מעורב שליחים נשים 21-99
00:00.00
03/02/2023 11:56:00 82 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
12 4X50 מעורב שליחים גברים 21-99
00:00.00
03/02/2023 12:06:00 104 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
13 100 חופשי נשים 21-99
00:00.00
03/02/2023 12:21:00 50 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
14 100 חופשי גברים 21-99
00:00.00
03/02/2023 14:27:00 93 91 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
15 200 חזה נשים 21-99
00:00.00
03/02/2023 14:50:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
16 200 חזה גברים 21-99
00:00.00
03/02/2023 15:03:00 34 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
17 50 פרפר נשים 21-99
00:00.00
03/02/2023 15:21:00 36 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
18 50 פרפר גברים 21-99
00:00.00
03/02/2023 15:29:00 65 65 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
19 400 מעורב אישי נשים 21-99
00:00.00
03/02/2023 15:43:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
20 400 מעורב אישי גברים 21-99
00:00.00
03/02/2023 15:53:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
21 4X50 חופשי שליחים מיקס 21-99
00:00.00
03/02/2023 16:09:00 101 100 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
23 400 חופשי נשים 21-99
00:00.00
04/02/2023 10:30:00 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
24 400 חופשי גברים 21-99
00:00.00
04/02/2023 10:51:00 41 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
25 200 גב נשים 21-99
00:00.00
04/02/2023 11:23:00 20 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
26 200 גב גברים 21-99
00:00.00
04/02/2023 11:34:00 31 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
27 50 חופשי נשים 21-99
00:00.00
04/02/2023 11:53:00 56 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
28 50 חופשי גברים 21-99
00:00.00
04/02/2023 12:05:00 85 78 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
29 200 מעורב אישי נשים 21-99
00:00.00
04/02/2023 12:23:00 18 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
30 200 מעורב אישי גברים 21-99
00:00.00
04/02/2023 12:31:00 36 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
31 4X50 חופשי שליחים נשים 21-99
00:00.00
04/02/2023 12:58:00 76 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
32 4X50 חופשי שליחים גברים 21-99
00:00.00
04/02/2023 13:06:00 108 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
33 50 גב נשים 21-99
00:00.00
04/02/2023 15:00:00 39 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
34 50 גב גברים 21-99
00:00.00
04/02/2023 15:08:00 44 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
35 200 חופשי נשים 21-99
00:00.00
04/02/2023 15:18:00 37 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
36 200 חופשי גברים 21-99
00:00.00
04/02/2023 15:39:00 58 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
37 100 חזה נשים 21-99
00:00.00
04/02/2023 16:03:00 35 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
38 100 חזה גברים 21-99
00:00.00
04/02/2023 16:16:00 47 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
39 200 פרפר נשים 21-99
00:00.00
04/02/2023 16:29:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
40 200 פרפר גברים 21-99
00:00.00
04/02/2023 16:33:00 19 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
41 4X50 מעורב שליחים מיקס מיקס 21-99
00:00.00
04/02/2023 16:50:00 96 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות