ליגה 2.1 שישי בוקר - 20/01/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 200 גב נשים 12-99
03:15.00
20/01/2023 09:00:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 200 גב גברים 12-99
03:10.00
20/01/2023 09:18:00 44 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 400 חופשי נשים 12-99
05:50.00
20/01/2023 09:40:00 75 75 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 400 חופשי גברים 12-99
05:45.00
20/01/2023 10:32:00 71 71 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 פרפר נשים 12-99
01:45.00
20/01/2023 11:14:00 78 78 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 פרפר גברים 12-99
01:40.00
20/01/2023 11:32:00 108 108 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חזה נשים 12-99
00:44.00
20/01/2023 11:55:00 68 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חזה גברים 12-99
00:42.00
20/01/2023 12:05:30 89 89 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות