ליגה 2.3 שבת בוקר - 21/01/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 200 גב נשים 12-99
03:15.00
21/01/2023 09:00:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 200 גב גברים 12-99
03:10.00
21/01/2023 09:18:00 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 400 חופשי נשים 12-99
05:50.00
21/01/2023 09:44:00 62 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 400 חופשי גברים 12-99
05:45.00
21/01/2023 10:29:00 120 120 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 פרפר נשים 12-99
01:45.00
21/01/2023 11:42:00 65 65 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 פרפר גברים 12-99
01:40.00
21/01/2023 11:58:00 129 127 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חזה נשים 12-99
00:44.00
21/01/2023 12:26:00 64 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חזה גברים 12-99
00:42.00
21/01/2023 12:36:30 113 113 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות