תחרות מתגייסים - 21/01/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 50 חופשי גברים 17-18
00:00.00
21/01/2023 13:30:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 חופשי גברים 17-18
00:00.00
21/01/2023 13:32:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 200 חופשי גברים 17-18
00:00.00
21/01/2023 13:35:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 חזה גברים 17-18
00:00.00
21/01/2023 13:39:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 חזה גברים 17-18
00:00.00
21/01/2023 13:42:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 פרפר גברים 17-18
00:00.00
21/01/2023 13:46:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 גב גברים 17-18
00:00.00
21/01/2023 13:48:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 פרפר גברים 17-18
00:00.00
21/01/2023 13:51:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 מעורב אישי גברים 17-18
00:00.00
21/01/2023 13:55:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 50 חופשי נשים 17-18
00:00.00
21/01/2023 13:59:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 100 חזה נשים 17-18
00:00.00
21/01/2023 14:01:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 200 פרפר נשים 17-18
00:00.00
21/01/2023 14:04:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 200 מעורב אישי נשים 17-18
00:00.00
21/01/2023 14:08:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות