אליפויות ישראל "ארנה" חורף לגילאי 10 - 11 צפון - 06/02/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 100 מעורב אישי בנות 10
00:00.00
06/02/2023 09:00:00 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
2 100 מעורב אישי בנים 10
00:00.00
06/02/2023 09:09:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
3 100 מעורב אישי בנות 11
00:00.00
06/02/2023 09:18:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
4 100 מעורב אישי בנים 11
00:00.00
06/02/2023 09:30:00 51 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
5 200 חופשי בנות 10
00:00.00
06/02/2023 09:47:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
6 200 חופשי בנים 10
00:00.00
06/02/2023 09:57:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
7 200 חופשי בנות 11
00:00.00
06/02/2023 10:07:00 33 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
8 200 חופשי בנים 11
00:00.00
06/02/2023 10:25:00 46 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
9 100 פרפר בנות 10
00:00.00
06/02/2023 10:47:30 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
10 100 פרפר בנים 10
00:00.00
06/02/2023 10:50:30 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
11 100 פרפר בנות 11
00:00.00
06/02/2023 10:53:30 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
12 100 פרפר בנים 11
00:00.00
06/02/2023 10:56:30 19 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
13 100 גב בנות 10
00:00.00
06/02/2023 11:02:30 35 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
14 100 גב בנים 10
00:00.00
06/02/2023 11:14:30 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
15 100 גב בנות 11
00:00.00
06/02/2023 11:26:30 37 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
16 100 גב בנים 11
00:00.00
06/02/2023 11:38:30 58 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
17 4X50 חופשי שליחים בנות 10-11
00:00.00
06/02/2023 11:56:00 103 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
18 4X50 חופשי שליחים בנים 10-11
00:00.00
06/02/2023 12:06:00 123 100 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
19 200 מעורב אישי בנות 10
00:00.00
06/02/2023 13:30:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
20 200 מעורב אישי בנים 10
00:00.00
06/02/2023 13:35:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
21 200 מעורב אישי בנות 11
00:00.00
06/02/2023 13:40:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
22 200 מעורב אישי בנים 11
00:00.00
06/02/2023 13:54:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
23 100 חופשי בנות 10
00:00.00
06/02/2023 14:09:00 49 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
24 100 חופשי בנים 10
00:00.00
06/02/2023 14:24:00 78 77 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
25 100 חופשי בנות 11
00:00.00
06/02/2023 14:48:00 63 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
26 100 חופשי בנים 11
00:00.00
06/02/2023 15:07:00 95 94 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
27 100 חזה בנות 10
00:00.00
06/02/2023 15:33:00 35 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
28 100 חזה בנים 10
00:00.00
06/02/2023 15:45:00 36 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
29 100 חזה בנות 11
00:00.00
06/02/2023 15:57:00 41 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
30 100 חזה בנים 11
00:00.00
06/02/2023 16:12:00 56 55 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
31 200 גב בנות 10
00:00.00
06/02/2023 16:30:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
32 200 גב בנים 10
00:00.00
06/02/2023 16:35:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
33 200 גב בנות 11
00:00.00
06/02/2023 16:40:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
34 200 גב בנים 11
00:00.00
06/02/2023 16:50:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
35 4X50 מעורב שליחים בנות 10-11
00:00.00
06/02/2023 17:10:00 104 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
36 4X50 מעורב שליחים בנים 10-11
00:00.00
06/02/2023 17:20:00 126 100 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות