אליפויות ישראל "ארנה" חורף לגילאי 10 - 11 דרום - 05/02/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 100 מעורב אישי בנות 10
00:00.00
05/02/2023 09:00:00 16 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
2 100 מעורב אישי בנים 10
00:00.00
05/02/2023 09:06:00 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
3 100 מעורב אישי בנות 11
00:00.00
05/02/2023 09:12:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
4 100 מעורב אישי בנים 11
00:00.00
05/02/2023 09:21:00 44 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
5 200 חופשי בנות 10
00:00.00
05/02/2023 09:36:00 11 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
6 200 חופשי בנים 10
00:00.00
05/02/2023 09:45:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
7 200 חופשי בנות 11
00:00.00
05/02/2023 09:54:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
8 200 חופשי בנים 11
00:00.00
05/02/2023 10:03:00 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
9 100 פרפר בנות 10-11
00:00.00
05/02/2023 10:16:30 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
10 100 פרפר בנים 10
00:00.00
05/02/2023 10:19:30 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
12 100 פרפר בנים 11
00:00.00
05/02/2023 10:22:30 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
13 100 גב בנות 10
00:00.00
05/02/2023 10:30:00 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
14 100 גב בנים 10
00:00.00
05/02/2023 10:39:30 36 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
15 100 גב בנות 11
00:00.00
05/02/2023 10:51:30 31 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
16 100 גב בנים 11
00:00.00
05/02/2023 11:03:30 53 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
17 4X50 חופשי שליחים בנות 10-11
00:00.00
05/02/2023 11:21:30 84 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
18 4X50 חופשי שליחים בנים 10-11
00:00.00
05/02/2023 11:31:30 108 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
19 200 מעורב אישי בנות 10
00:00.00
05/02/2023 13:30:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
21 200 מעורב אישי בנות 11
00:00.00
05/02/2023 13:35:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
22 200 מעורב אישי בנים 10-11
00:00.00
05/02/2023 13:40:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
23 100 חופשי בנות 10
00:00.00
05/02/2023 13:50:00 57 55 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
24 100 חופשי בנים 10
00:00.00
05/02/2023 14:08:00 67 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
25 100 חופשי בנות 11
00:00.00
05/02/2023 14:29:00 54 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
26 100 חופשי בנים 11
00:00.00
05/02/2023 14:45:00 95 90 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
27 100 חזה בנות 10
00:00.00
05/02/2023 15:11:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
28 100 חזה בנים 10
00:00.00
05/02/2023 15:23:00 30 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
29 100 חזה בנות 11
00:00.00
05/02/2023 15:32:00 39 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
30 100 חזה בנים 11
00:00.00
05/02/2023 15:44:00 50 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
31 200 גב בנות 10
00:00.00
05/02/2023 15:59:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
32 200 גב בנים 10
00:00.00
05/02/2023 16:04:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
33 200 גב בנות 11
00:00.00
05/02/2023 16:09:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
34 200 גב בנים 11
00:00.00
05/02/2023 16:13:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
35 4X50 מעורב שליחים בנות 10-11
00:00.00
05/02/2023 16:23:00 85 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
36 4X50 מעורב שליחים בנים 10-11
00:00.00
05/02/2023 16:33:00 104 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות