ליגה 3.1 שישי בוקר - 03/03/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 50 פרפר נשים 12-99
03/03/2023 09:00:00 112 112 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 50 פרפר גברים 12-99
03/03/2023 09:18:00 158 158 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 200 חזה נשים 12-99
03/03/2023 09:42:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 200 חזה גברים 12-99
03/03/2023 10:02:00 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 חופשי נשים 12-99
03/03/2023 10:19:30 148 145 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 חופשי גברים 12-99
03/03/2023 10:49:30 184 183 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 200 מעורב אישי נשים 12-99
03/03/2023 11:27:30 66 66 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 200 מעורב אישי גברים 12-99
03/03/2023 11:55:30 90 90 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 4X50 מעורב שליחים נשים 12-99
00:00.00
03/03/2023 12:31:30 81 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 4X50 מעורב שליחים גברים 12-99
00:00.00
03/03/2023 12:39:30 80 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות