ליגה 3.2 שישי צהריים - 03/03/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 50 פרפר נשים 12-99
03/03/2023 14:00:00 88 83 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 50 פרפר גברים 12-99
03/03/2023 14:13:30 150 142 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 200 חזה נשים 12-99
03/03/2023 14:36:00 28 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 200 חזה גברים 12-99
03/03/2023 14:48:00 37 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 חופשי נשים 12-99
03/03/2023 15:04:00 125 121 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 חופשי גברים 12-99
03/03/2023 15:30:00 198 188 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 200 מעורב אישי נשים 12-99
03/03/2023 16:10:00 41 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 200 מעורב אישי גברים 12-99
03/03/2023 16:30:00 80 73 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 4X50 מעורב שליחים נשים 12-99
00:00.00
03/03/2023 17:02:00 42 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 4X50 מעורב שליחים גברים 12-99
00:00.00
03/03/2023 17:06:00 79 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות