ליגה 3.4 שבת צהריים - 04/03/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 50 פרפר נשים 12-99
04/03/2023 14:00:00 85 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 50 פרפר גברים 12-99
04/03/2023 14:13:30 124 110 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 200 חזה נשים 12-99
04/03/2023 14:34:30 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 200 חזה גברים 12-99
04/03/2023 14:46:30 26 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 חופשי נשים 12-99
04/03/2023 14:58:30 115 108 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 חופשי גברים 12-99
04/03/2023 15:22:30 162 147 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 200 מעורב אישי נשים 12-99
04/03/2023 15:58:30 61 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 200 מעורב אישי גברים 12-99
04/03/2023 16:26:30 97 89 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 4X50 מעורב שליחים נשים 12-99
00:00.00
04/03/2023 17:06:00 79 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 4X50 מעורב שליחים גברים 12-99
00:00.00
04/03/2023 17:14:00 93 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות