אליפות מכבי - 31/03/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 4X50 חופשי שליחים מיקס מיקס 14-16
00:00.00
31/03/2023 12:20:00 46 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
2 4X50 חופשי שליחים מיקס מיקס 16-99
00:00.00
31/03/2023 12:24:00 40 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
3 200 מעורב אישי נשים 14-99
00:00.00
31/03/2023 12:28:00 40 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
4 200 מעורב אישי גברים 15-99
00:00.00
31/03/2023 12:44:00 60 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
5 100 חופשי נשים 14-99
00:00.00
31/03/2023 13:05:00 104 92 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
6 100 חופשי גברים 15-99
00:00.00
31/03/2023 13:27:00 120 112 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
7 100 חזה נשים 14-99
00:00.00
31/03/2023 13:51:00 48 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
8 100 חזה גברים 15-99
00:00.00
31/03/2023 14:01:00 55 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
9 100 גב נשים 14-99
00:00.00
31/03/2023 15:45:00 52 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
10 100 גב גברים 15-99
00:00.00
31/03/2023 15:57:00 67 61 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
11 50 חופשי נשים 14-99
00:00.00
31/03/2023 16:11:00 95 85 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
12 50 חופשי גברים 15-99
00:00.00
31/03/2023 16:26:00 129 116 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
13 100 פרפר נשים 14-99
00:00.00
31/03/2023 16:45:30 44 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
14 100 פרפר גברים 15-99
00:00.00
31/03/2023 16:55:00 85 75 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
15 4X50 מעורב שליחים בנות 14-15
00:00.00
31/03/2023 17:17:30 37 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
16 4X50 מעורב שליחים בנים 15-16
00:00.00
31/03/2023 17:21:30 33 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
17 4X50 מעורב שליחים נשים 16-99
00:00.00
31/03/2023 17:25:30 19 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
18 4X50 מעורב שליחים גברים 17-99
00:00.00
31/03/2023 17:29:30 38 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
19 50 חזה בנות 10-11
00:00.00
01/04/2023 09:00:00 115 108 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
20 50 חזה בנים 10-12
00:00.00
01/04/2023 09:18:00 192 174 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
21 100 חזה בנות 12-13
00:00.00
01/04/2023 09:48:00 100 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
22 100 חזה בנים 13-14
00:00.00
01/04/2023 10:13:00 104 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
23 50 גב בנות 10-11
00:00.00
01/04/2023 10:43:00 100 89 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
24 50 גב בנים 10-12
00:00.00
01/04/2023 10:58:00 200 187 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
25 100 גב בנות 12-13
00:00.00
01/04/2023 11:28:00 81 79 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
26 100 גב בנים 13-14
00:00.00
01/04/2023 11:48:00 80 74 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
27 50 פרפר בנות 10-11
00:00.00
01/04/2023 12:08:00 53 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
28 50 פרפר בנים 10-12
00:00.00
01/04/2023 12:17:00 148 137 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
29 100 פרפר בנות 12-13
00:00.00
01/04/2023 12:39:00 68 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
30 100 פרפר בנים 13-14
00:00.00
01/04/2023 12:57:00 90 85 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
31 200 מעורב אישי בנות 10-11
00:00.00
01/04/2023 15:00:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
32 200 מעורב אישי בנים 10-12
00:00.00
01/04/2023 15:15:00 71 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
33 200 מעורב אישי בנות 12-13
00:00.00
01/04/2023 15:55:00 84 79 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
34 200 מעורב אישי בנים 13-14
00:00.00
01/04/2023 16:33:30 85 79 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
35 100 חופשי בנות 10-11
00:00.00
01/04/2023 17:14:00 72 71 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
36 100 חופשי בנים 10-12
00:00.00
01/04/2023 17:34:00 172 158 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
37 200 חופשי בנות 12-13
00:00.00
01/04/2023 18:19:00 45 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
38 200 חופשי בנים 13-14
00:00.00
01/04/2023 18:39:00 68 65 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
39 4X50 מעורב שליחים מיקס מיקס 10-12
00:00.00
01/04/2023 19:05:00 68 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
40 4X50 מעורב שליחים מיקס מיקס 12-14
00:00.00
01/04/2023 19:15:00 78 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות