אליפות היחידה - 13/04/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 50 פרפר בנות 10-11
00:00.00
13/04/2023 10:00:00 28 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 50 פרפר בנים 10-11
00:00.00
13/04/2023 10:06:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 פרפר בנות 12-13
00:00.00
13/04/2023 10:10:30 33 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 פרפר בנים 12-13
00:00.00
13/04/2023 10:20:30 36 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 גב בנות 10-11
00:00.00
13/04/2023 10:30:00 24 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 גב בנים 10-11
00:00.00
13/04/2023 10:39:30 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 גב בנות 12-13
00:00.00
13/04/2023 10:48:30 33 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 גב בנים 12-13
00:00.00
13/04/2023 10:58:30 36 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 200 חופשי בנות 10-13
00:00.00
13/04/2023 11:08:30 34 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 200 חופשי בנים 10-13
00:00.00
13/04/2023 11:22:30 36 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 4X50 מעורב שליחים בנות 10-11
00:00.00
13/04/2023 11:36:00 59 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 4X50 מעורב שליחים בנים 10-11
00:00.00
13/04/2023 11:44:00 59 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 4X50 מעורב שליחים בנות 12-13
00:00.00
13/04/2023 11:52:00 87 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 4X50 מעורב שליחים בנים 12-13
00:00.00
13/04/2023 12:00:00 81 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 מעורב אישי בנות 10-13
00:00.00
13/04/2023 13:00:00 37 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 מעורב אישי בנים 10-13
00:00.00
13/04/2023 13:16:00 36 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 100 חזה בנות 10-11
00:00.00
13/04/2023 13:32:00 26 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 100 חזה בנים 10-11
00:00.00
13/04/2023 13:41:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חזה בנות 12-13
00:00.00
13/04/2023 13:50:00 32 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חזה בנים 12-13
00:00.00
13/04/2023 14:00:00 30 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 50 חופשי בנות 10-11
00:00.00
13/04/2023 14:07:30 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 50 חופשי בנים 10-11
00:00.00
13/04/2023 14:12:00 28 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 50 חופשי בנות 12-13
00:00.00
13/04/2023 14:16:30 33 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 50 חופשי בנים 12-13
00:00.00
13/04/2023 14:22:30 38 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 4X50 חופשי שליחים מיקס 10-11
00:00.00
13/04/2023 14:28:00 83 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 4X50 חופשי שליחים מיקס 12-13
00:00.00
13/04/2023 14:36:00 109 84 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות