גביע האיגוד - 19/04/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 400 מעורב אישי גברים 14-99
00:00.00
19/04/2023 09:30:00 49 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 חופשי נשים 13-99
00:00.00
19/04/2023 10:02:30 141 140 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 200 חופשי גברים 14-99
00:00.00
19/04/2023 10:32:00 90 90 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 פרפר נשים 13-99
00:00.00
19/04/2023 10:59:30 84 84 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 50 גב גברים 14-99
00:00.00
19/04/2023 11:08:30 87 87 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 חזה נשים 13-99
00:00.00
19/04/2023 11:17:00 60 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 פרפר גברים 14-99
00:00.00
19/04/2023 11:40:30 110 108 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 1500 חופשי נשים 13-99
00:00.00
19/04/2023 12:04:20 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 400 מעורב אישי נשים 13-99
00:00.00
20/04/2023 09:30:00 35 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 חופשי גברים 14-99
00:00.00
20/04/2023 09:58:00 150 150 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 חופשי נשים 13-99
00:00.00
20/04/2023 10:28:00 90 90 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 50 פרפר גברים 14-99
00:00.00
20/04/2023 10:57:00 134 134 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 50 גב נשים 13-99
00:00.00
20/04/2023 11:15:00 65 65 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 חזה גברים 14-99
00:00.00
20/04/2023 11:22:00 70 69 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 100 פרפר נשים 13-99
00:00.00
20/04/2023 11:50:00 70 70 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 1500 חופשי גברים 14-99
00:00.00
20/04/2023 12:04:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 400 חופשי גברים 14-99
00:00.00
21/04/2023 09:30:00 70 70 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 50 חופשי נשים 13-99
00:00.00
21/04/2023 10:11:00 109 109 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 50 חזה גברים 14-99
00:00.00
21/04/2023 10:22:00 95 95 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 200 פרפר נשים 13-99
00:00.00
21/04/2023 10:32:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 200 מעורב אישי גברים 14-99
00:00.00
21/04/2023 10:48:00 80 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 100 חזה נשים 13-99
00:00.00
21/04/2023 11:14:00 80 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 גב גברים 14-99
00:00.00
21/04/2023 11:31:00 90 90 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 200 גב נשים 13-99
00:00.00
21/04/2023 11:49:00 54 54 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 800 חופשי נשים 13-99
00:00.00
21/04/2023 12:12:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 400 חופשי נשים 13-99
00:00.00
22/04/2023 09:30:00 70 70 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 50 חופשי גברים 14-99
00:00.00
22/04/2023 10:20:00 169 169 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 50 חזה נשים 13-99
00:00.00
22/04/2023 10:37:00 70 70 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 פרפר גברים 14-99
00:00.00
22/04/2023 10:44:00 60 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 מעורב אישי נשים 13-99
00:00.00
22/04/2023 11:02:00 70 70 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 100 חזה גברים 14-99
00:00.00
22/04/2023 11:26:30 90 90 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 100 גב נשים 13-99
00:00.00
22/04/2023 11:44:30 80 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 200 גב גברים 14-99
00:00.00
22/04/2023 12:00:30 69 69 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 800 חופשי גברים 14-99
00:00.00
22/04/2023 12:21:30 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
801 400 מעורב אישי גברים 14-99
00:00.00
19/04/2023 17:20:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
802 100 חופשי נשים 13-99
00:00.00
19/04/2023 17:38:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
803 200 חופשי גברים 14-99
00:00.00
19/04/2023 17:45:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
804 50 פרפר נשים 13-99
00:00.00
19/04/2023 17:59:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
805 50 גב גברים 14-99
00:00.00
19/04/2023 18:04:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
806 200 חזה נשים 13-99
00:00.00
19/04/2023 18:10:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
807 100 פרפר גברים 14-99
00:00.00
19/04/2023 18:23:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
808 400 מעורב אישי נשים 13-99
00:00.00
20/04/2023 17:17:00 25 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
810 100 חופשי גברים 14-99
00:00.00
20/04/2023 17:38:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
811 200 חופשי נשים 13-99
00:00.00
20/04/2023 17:45:30 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
812 50 פרפר גברים 14-99
00:00.00
20/04/2023 17:57:30 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
813 50 גב נשים 13-99
00:00.00
20/04/2023 18:03:30 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
814 200 חזה גברים 14-99
00:00.00
20/04/2023 18:10:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
815 100 פרפר נשים 13-99
00:00.00
20/04/2023 18:22:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
816 400 חופשי גברים 14-99
00:00.00
21/04/2023 17:20:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
817 50 חופשי נשים 13-99
00:00.00
21/04/2023 17:36:30 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
818 50 חזה גברים 14-99
00:00.00
21/04/2023 17:43:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
819 200 פרפר נשים 13-99
00:00.00
21/04/2023 17:49:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
820 200 מעורב אישי גברים 14-99
00:00.00
21/04/2023 18:00:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
821 100 חזה נשים 13-99
00:00.00
21/04/2023 18:12:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
822 100 גב גברים 14-99
00:00.00
21/04/2023 18:18:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
823 200 גב נשים 13-99
00:00.00
21/04/2023 18:24:00 30 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
824 400 חופשי נשים 13-99
00:00.00
22/04/2023 16:52:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
825 50 חופשי גברים 14-99
00:00.00
22/04/2023 17:07:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
826 50 חזה נשים 13-99
00:00.00
22/04/2023 17:13:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
827 200 פרפר גברים 14-99
00:00.00
22/04/2023 17:19:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
828 200 מעורב אישי נשים 13-99
00:00.00
22/04/2023 17:31:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
829 100 חזה גברים 14-99
00:00.00
22/04/2023 17:43:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
830 100 גב נשים 13-99
00:00.00
22/04/2023 17:50:30 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
831 200 גב גברים 14-99
00:00.00
22/04/2023 17:58:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות