גביע האביב ה-37 ע"ש פרד כהן - 06/05/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
7 100 חופשי בנות 10-12
00:00.00
06/05/2023 09:00:00 43 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 חופשי בנים 10-12
00:00.00
06/05/2023 09:20:00 39 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 200 חופשי בנות 13-15
00:00.00
06/05/2023 09:37:30 46 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 200 חופשי בנים 13-15
00:00.00
06/05/2023 10:05:30 54 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 חופשי נשים 16-99
00:00.00
06/05/2023 10:37:00 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 חופשי גברים 16-99
00:00.00
06/05/2023 10:54:30 46 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 100 חזה בנות 10-12
00:00.00
06/05/2023 11:22:30 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 100 חזה בנים 10-12
00:00.00
06/05/2023 11:35:00 28 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 חזה בנות 13-15
00:00.00
06/05/2023 11:47:30 28 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 חזה בנים 13-15
00:00.00
06/05/2023 12:07:30 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 200 חזה נשים 16-99
00:00.00
06/05/2023 12:31:30 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 200 חזה גברים 16-99
00:00.00
06/05/2023 12:35:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 50 פרפר בנות 10-12
00:00.00
06/05/2023 12:49:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 50 פרפר בנים 10-12
00:00.00
06/05/2023 12:56:30 34 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 100 פרפר בנות 13-15
00:00.00
06/05/2023 13:05:30 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 100 פרפר בנים 13-15
00:00.00
06/05/2023 13:20:30 45 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 פרפר נשים 16-99
00:00.00
06/05/2023 13:40:30 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 פרפר גברים 16-99
00:00.00
06/05/2023 13:48:30 53 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 גב בנות 10-12
00:00.00
06/05/2023 15:20:00 28 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 גב בנים 10-12
00:00.00
06/05/2023 15:32:30 31 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 200 גב בנות 13-15
00:00.00
06/05/2023 15:47:30 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 200 גב בנים 13-15
00:00.00
06/05/2023 16:11:30 35 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 גב נשים 16-99
00:00.00
06/05/2023 16:32:30 15 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 גב גברים 16-99
00:00.00
06/05/2023 16:41:30 29 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 50 חופשי בנות 10-12
00:00.00
06/05/2023 16:56:30 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 50 חופשי בנים 10-12
00:00.00
06/05/2023 17:05:30 44 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 50 חופשי בנות 13-15
00:00.00
06/05/2023 17:17:30 51 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 50 חופשי בנים 13-15
00:00.00
06/05/2023 17:31:00 54 54 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 50 חופשי נשים 16-99
00:00.00
06/05/2023 17:44:30 28 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 50 חופשי גברים 16-99
00:00.00
06/05/2023 17:49:30 58 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 100 מעורב אישי בנות 10-12
00:00.00
06/05/2023 17:59:30 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 100 מעורב אישי בנים 10-12
00:00.00
06/05/2023 18:12:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 200 מעורב אישי בנות 13-15
00:00.00
06/05/2023 18:27:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 200 מעורב אישי בנים 13-15
00:00.00
06/05/2023 18:44:30 39 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 200 מעורב אישי נשים 16-99
00:00.00
06/05/2023 19:09:00 21 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 200 מעורב אישי גברים 16-99
00:00.00
06/05/2023 19:21:00 36 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות