מירוץ - לרוץ עם פסקל - 19/04/2023

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
4 ק"מ מרוצי כביש גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 ק"מ מרוצי שדה גברים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 ק"מ מרוצי כביש נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 ק"מ מרוצי שדה נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות