אליפות הפועל 12-14 - 02/06/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 200 מעורב אישי בנות 12
00:00.00
02/06/2023 09:30:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 200 מעורב אישי בנים 12
00:00.00
02/06/2023 09:39:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 200 מעורב אישי בנות 13
00:00.00
02/06/2023 09:54:30 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 200 מעורב אישי בנים 13
00:00.00
02/06/2023 10:06:30 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 מעורב אישי בנים 14
00:00.00
02/06/2023 10:23:30 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 חזה בנות 12
00:00.00
02/06/2023 10:25:30 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 חזה בנים 12
00:00.00
02/06/2023 10:33:00 45 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 חזה בנות 13
00:00.00
02/06/2023 10:45:30 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 חזה בנים 13
00:00.00
02/06/2023 10:53:00 30 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 100 חזה בנים 14
00:00.00
02/06/2023 11:00:30 41 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 200 גב בנות 12
00:00.00
02/06/2023 11:10:30 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 גב בנים 12
00:00.00
02/06/2023 11:19:30 24 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 גב בנות 13
00:00.00
02/06/2023 11:33:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 גב בנים 13
00:00.00
02/06/2023 11:41:00 18 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 200 גב בנים 14
00:00.00
02/06/2023 11:49:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חופשי בנות 12
00:00.00
02/06/2023 11:57:00 50 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חופשי בנים 12
00:00.00
02/06/2023 12:09:30 85 77 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 100 חופשי בנות 13
00:00.00
02/06/2023 12:32:00 45 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 100 חופשי בנים 13
00:00.00
02/06/2023 12:42:00 76 71 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 חופשי בנים 14
00:00.00
02/06/2023 12:58:00 64 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 4X50 מעורב שליחים מיקס 12
00:00.00
02/06/2023 13:12:00 85 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 4X50 מעורב שליחים מיקס 13-14
00:00.00
02/06/2023 13:22:00 87 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 200 חופשי בנות 12
00:00.00
02/06/2023 13:32:00 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 200 חופשי בנים 12
00:00.00
02/06/2023 15:11:30 43 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 חופשי בנות 13
00:00.00
02/06/2023 15:31:30 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 חופשי בנים 13
00:00.00
02/06/2023 15:42:00 47 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 200 חופשי בנים 14
00:00.00
02/06/2023 15:59:30 35 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 100 פרפר בנות 12
00:00.00
02/06/2023 16:13:30 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 100 פרפר בנים 12
00:00.00
02/06/2023 16:18:30 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 100 פרפר בנות 13
00:00.00
02/06/2023 16:23:30 19 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 100 פרפר בנים 13
00:00.00
02/06/2023 16:28:30 37 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 100 פרפר בנים 14
00:00.00
02/06/2023 16:36:30 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 200 חזה בנות 12
00:00.00
02/06/2023 16:42:30 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 200 חזה בנים 12
00:00.00
02/06/2023 16:50:30 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 200 חזה בנות 13
00:00.00
02/06/2023 16:54:30 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 200 חזה בנים 13
00:00.00
02/06/2023 16:58:30 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 200 חזה בנים 14
00:00.00
02/06/2023 17:06:30 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
45 100 גב בנות 12
00:00.00
02/06/2023 17:13:30 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
46 100 גב בנים 12
00:00.00
02/06/2023 17:26:00 47 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
47 100 גב בנות 13
00:00.00
02/06/2023 17:38:00 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 100 גב בנים 13
00:00.00
02/06/2023 17:50:30 40 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 100 גב בנים 14
00:00.00
02/06/2023 17:58:30 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
51 4X50 חופשי שליחים בנות 12
00:00.00
02/06/2023 18:04:30 23 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 4X50 חופשי שליחים בנים 12
00:00.00
02/06/2023 18:09:30 59 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
53 4X50 חופשי שליחים בנות 13
00:00.00
02/06/2023 18:19:30 27 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 4X50 חופשי שליחים בנים 13-14
00:00.00
02/06/2023 18:24:30 84 75 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות