אליפות ישראל לבוגרים - קריטריון אולימפי - TRIALS "ארנה" קיץ 2023 - 07/06/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 200 חזה נשים 13-99
03:00.00
07/06/2023 09:30:00 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 200 חזה גברים 14-99
02:45.40
07/06/2023 09:42:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 400 חופשי נשים 13-99
04:59.00
07/06/2023 09:54:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 400 חופשי גברים 14-99
04:28.00
07/06/2023 10:24:00 46 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 גב נשים 13-99
02:45.00
07/06/2023 10:49:00 40 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 גב גברים 14-99
02:24.00
07/06/2023 11:03:00 39 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חופשי נשים 13-99
00:31.00
07/06/2023 11:17:00 73 70 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חופשי גברים 14-99
00:26.00
07/06/2023 11:35:00 86 85 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 פרפר נשים 13-99
01:15.00
08/06/2023 09:30:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 פרפר גברים 14-99
01:03.00
08/06/2023 09:40:00 65 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 800 חופשי נשים 13-99
10:20.00
08/06/2023 09:54:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 800 חופשי גברים 14-99
09:20.00
08/06/2023 10:16:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 200 מעורב אישי נשים 13-99
02:42.00
08/06/2023 10:46:00 34 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 מעורב אישי גברים 14-99
02:23.00
08/06/2023 11:00:00 45 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 50 חזה נשים 13-99
00:39.00
08/06/2023 11:15:00 32 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 50 חזה גברים 14-99
00:34.00
08/06/2023 11:21:00 52 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 50 גב נשים 13-99
00:36.00
08/06/2023 11:30:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 50 גב גברים 14-99
00:32.00
08/06/2023 11:36:00 59 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 200 חופשי נשים 13-99
02:22.00
09/06/2023 09:30:00 49 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 200 חופשי גברים 14-99
02:05.00
09/06/2023 09:45:00 64 61 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 100 חזה נשים 13-99
01:24.00
09/06/2023 10:06:00 30 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 100 חזה גברים 14-99
01:14.00
09/06/2023 10:12:00 38 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 50 פרפר נשים 13-99
00:33.00
09/06/2023 10:20:00 57 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 50 פרפר גברים 14-99
00:28.50
09/06/2023 10:26:00 66 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 גב נשים 13-99
01:17.00
09/06/2023 10:33:00 48 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 גב גברים 14-99
01:05.00
09/06/2023 10:43:00 51 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 100 חופשי נשים 13-99
01:05.00
10/06/2023 09:30:00 61 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 100 חופשי גברים 14-99
00:57.50
10/06/2023 09:44:00 95 90 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 400 מעורב אישי נשים 13-99
05:45.00
10/06/2023 10:04:00 20 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 400 מעורב אישי גברים 14-99
05:15.00
10/06/2023 10:16:00 34 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 200 פרפר נשים 13-99
02:45.00
10/06/2023 10:38:00 25 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 200 פרפר גברים 14-99
02:28.00
10/06/2023 10:48:30 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 1500 חופשי נשים 13-99
19:30.00
10/06/2023 11:00:30 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 1500 חופשי גברים 14-99
17:45.00
10/06/2023 11:20:00 19 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
801 200 חזה נשים 10-99
00:00.00
07/06/2023 11:56:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
802 200 חזה גברים 10-99
00:00.00
07/06/2023 17:08:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
803 400 חופשי נשים 10-99
00:00.00
07/06/2023 17:20:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
804 400 חופשי גברים 10-99
00:00.00
07/06/2023 17:37:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
805 200 גב נשים 10-99
00:00.00
07/06/2023 17:53:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
806 200 גב גברים 10-99
00:00.00
07/06/2023 18:05:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
807 50 חופשי נשים 10-99
00:00.00
07/06/2023 18:17:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
808 50 חופשי גברים 10-99
00:00.00
07/06/2023 18:23:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
809 4X100 מעורב שליחים מיקס 13-99
00:00.00
07/06/2023 18:40:00 166 124 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
811 100 פרפר נשים 10-99
00:00.00
08/06/2023 17:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
812 100 פרפר גברים 10-99
00:00.00
08/06/2023 17:11:00 31 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
813 200 מעורב אישי נשים 10-99
00:00.00
08/06/2023 17:44:00 30 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
814 200 מעורב אישי גברים 10-99
00:00.00
08/06/2023 17:57:00 30 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
815 50 חזה נשים 10-99
00:00.00
08/06/2023 18:10:30 28 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
816 50 חזה גברים 10-99
00:00.00
08/06/2023 18:16:30 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
817 50 גב נשים 10-99
00:00.00
08/06/2023 18:26:30 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
818 50 גב גברים 10-99
00:00.00
08/06/2023 18:32:30 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
819 4X100 מעורב שליחים נשים 13-99
00:00.00
08/06/2023 18:40:00 93 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
820 4X100 מעורב שליחים גברים 14-99
00:00.00
08/06/2023 18:50:00 88 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
821 200 חופשי נשים 10-99
00:00.00
09/06/2023 17:30:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
822 200 חופשי גברים 10-99
00:00.00
09/06/2023 17:44:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
823 100 חזה נשים 10-99
00:00.00
09/06/2023 17:58:00 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
824 100 חזה גברים 10-99
00:00.00
09/06/2023 18:09:00 30 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
825 50 פרפר נשים 10-99
00:00.00
09/06/2023 18:20:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
826 50 פרפר גברים 10-99
00:00.00
09/06/2023 18:28:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
827 100 גב נשים 10-99
00:00.00
09/06/2023 18:36:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
828 100 גב גברים 10-99
00:00.00
09/06/2023 18:48:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
829 4X100 חופשי שליחים נשים 13-99
00:00.00
09/06/2023 18:59:00 86 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
830 4X100 חופשי שליחים גברים 14-99
00:00.00
09/06/2023 19:09:00 90 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
831 100 חופשי נשים 10-99
00:00.00
10/06/2023 16:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
832 100 חופשי גברים 10-99
00:00.00
10/06/2023 16:10:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
833 400 מעורב אישי נשים 10-99
00:00.00
10/06/2023 16:20:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
834 400 מעורב אישי גברים 10-99
00:00.00
10/06/2023 16:35:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
835 200 פרפר נשים 10-99
00:00.00
10/06/2023 16:54:30 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
836 200 פרפר גברים 10-99
00:00.00
10/06/2023 17:03:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
837 4X200 חופשי שליחים נשים 13-99
00:00.00
10/06/2023 17:54:00 64 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
838 4X200 חופשי שליחים גברים 14-99
00:00.00
10/06/2023 18:14:00 72 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות