מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז דרום - 16/06/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
5 400 חופשי בנות 12
06:00.00
16/06/2023 09:00:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 400 חופשי בנים 12
05:50.00
16/06/2023 09:14:00 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 400 חופשי בנות 13
05:45.00
16/06/2023 09:28:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 400 חופשי בנים 13
05:35.00
16/06/2023 09:49:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 400 חופשי בנים 14
05:15.00
16/06/2023 10:10:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 חזה בנות 12
03:40.00
16/06/2023 10:28:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 חזה בנים 12
03:35.00
16/06/2023 10:37:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 200 חזה בנות 13
03:40.00
16/06/2023 10:45:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 חזה בנים 13
03:25.00
16/06/2023 10:53:00 27 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 חזה בנים 14
03:15.00
16/06/2023 11:05:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 50 חופשי בנות 12
00:37.50
16/06/2023 13:00:00 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 50 חופשי בנים 12
00:35.50
16/06/2023 13:07:30 56 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 50 חופשי בנות 13
00:35.50
16/06/2023 13:16:30 28 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 50 חופשי בנים 13
00:34.00
16/06/2023 13:21:00 46 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 50 חופשי בנים 14
00:33.00
16/06/2023 13:28:30 43 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 200 מעורב אישי בנות 12
03:20.00
16/06/2023 13:36:00 26 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 200 מעורב אישי בנים 12
03:15.00
16/06/2023 13:49:30 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 מעורב אישי בנות 13
03:15.00
16/06/2023 14:01:30 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 מעורב אישי בנים 13
03:05.00
16/06/2023 14:13:30 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 200 מעורב אישי בנים 14
02:55.00
16/06/2023 14:29:30 24 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 100 גב בנות 12
01:40.00
16/06/2023 14:41:30 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 100 גב בנים 12
01:35.00
16/06/2023 14:51:30 39 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 100 גב בנות 13
01:35.00
16/06/2023 15:01:30 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 100 גב בנים 13
01:30.00
16/06/2023 15:09:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 100 גב בנים 14
01:25.00
16/06/2023 15:19:00 35 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 200 פרפר בנות 12
03:40.00
16/06/2023 15:29:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 200 פרפר בנים 12
03:45.00
16/06/2023 15:33:30 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 200 פרפר בנות 13
03:20.00
16/06/2023 15:42:30 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 200 פרפר בנים 13
03:30.00
16/06/2023 15:46:30 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 200 פרפר בנים 14
03:10.00
16/06/2023 15:54:30 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
47 200 חופשי בנות 12
03:00.00
24/06/2023 08:56:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 200 חופשי בנים 12
02:55.00
24/06/2023 09:08:00 40 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 200 חופשי בנות 13
02:50.00
24/06/2023 09:24:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 200 חופשי בנים 13
02:45.00
24/06/2023 09:31:40 38 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 200 חופשי בנים 14
02:35.00
24/06/2023 09:47:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
53 400 מעורב אישי בנות 12
06:40.00
24/06/2023 10:10:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 400 מעורב אישי בנים 12
06:30.00
24/06/2023 10:18:10 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
55 400 מעורב אישי בנות 13
06:20.00
24/06/2023 10:26:10 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
56 400 מעורב אישי בנים 13
06:10.00
24/06/2023 10:33:10 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
58 400 מעורב אישי בנים 14
05:50.00
24/06/2023 10:47:10 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
61 100 חזה בנות 12
01:50.00
24/06/2023 11:01:10 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
62 100 חזה בנים 12
01:45.00
24/06/2023 11:10:10 27 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
63 100 חזה בנות 13
01:45.00
24/06/2023 11:19:10 22 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
64 100 חזה בנים 13
01:40.00
24/06/2023 11:28:10 28 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
66 100 חזה בנים 14
01:35.00
24/06/2023 11:36:40 28 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
67 800 חופשי בנות 13
11:40.00
24/06/2023 11:45:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
68 800 חופשי בנים 14
10:45.00
24/06/2023 12:00:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
71 100 חופשי בנות 12
01:22.00
24/06/2023 12:56:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
72 100 חופשי בנים 12
01:20.00
24/06/2023 13:07:20 57 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
73 100 חופשי בנות 13
01:25.00
24/06/2023 13:24:20 26 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
74 100 חופשי בנים 13
01:17.00
24/06/2023 13:30:20 39 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
76 100 חופשי בנים 14
01:14.00
24/06/2023 13:38:20 41 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
77 200 גב בנות 12
03:40.00
24/06/2023 13:50:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
78 200 גב בנים 12
03:15.00
24/06/2023 14:00:00 20 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
79 200 גב בנות 13
03:10.00
24/06/2023 14:04:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 200 גב בנים 13
03:05.00
24/06/2023 14:16:00 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
82 200 גב בנים 14
03:00.00
24/06/2023 14:28:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
83 100 פרפר בנות 12
01:45.00
24/06/2023 14:40:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
84 100 פרפר בנים 12
01:40.00
24/06/2023 14:46:00 24 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
85 100 פרפר בנות 13
01:40.00
24/06/2023 14:55:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
86 100 פרפר בנים 13
01:35.00
24/06/2023 15:01:00 30 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
88 100 פרפר בנים 14
01:30.00
24/06/2023 15:09:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות