מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז צפון - 17/06/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 400 חופשי בנות 12
06:00.00
17/06/2023 09:00:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי בנים 12
05:50.00
17/06/2023 09:14:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 400 חופשי בנות 13
05:45.00
17/06/2023 09:35:00 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 400 חופשי בנים 13
05:35.00
17/06/2023 09:49:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 400 חופשי בנים 14
05:15.00
17/06/2023 10:10:00 29 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 200 חזה בנות 12
03:40.00
17/06/2023 10:28:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 200 חזה בנים 12
03:35.00
17/06/2023 10:37:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 200 חזה בנות 13
03:40.00
17/06/2023 10:46:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 200 חזה בנים 13
03:25.00
17/06/2023 10:54:00 21 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 חזה בנים 14
03:15.00
17/06/2023 11:06:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 50 חופשי בנות 12
00:37.50
17/06/2023 13:00:00 48 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 50 חופשי בנים 12
00:35.50
17/06/2023 12:52:30 54 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 50 חופשי בנות 13
00:35.50
17/06/2023 13:01:30 44 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 50 חופשי בנים 13
00:34.00
17/06/2023 13:09:00 48 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 50 חופשי בנים 14
00:33.00
17/06/2023 13:14:00 42 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 200 מעורב אישי בנות 12
03:20.00
17/06/2023 13:24:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 200 מעורב אישי בנים 12
03:15.00
17/06/2023 13:37:30 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 200 מעורב אישי בנות 13
03:15.00
17/06/2023 13:04:30 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 200 מעורב אישי בנים 13
03:05.00
17/06/2023 13:16:00 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 200 מעורב אישי בנים 14
02:55.00
17/06/2023 13:28:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 גב בנות 12
01:40.00
17/06/2023 13:40:00 38 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 גב בנים 12
01:35.00
17/06/2023 13:51:00 48 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 100 גב בנות 13
01:35.00
17/06/2023 14:05:00 28 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 100 גב בנים 13
01:30.00
17/06/2023 14:13:00 44 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 100 גב בנים 14
01:25.00
17/06/2023 14:26:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 200 פרפר בנות 12
03:40.00
17/06/2023 14:34:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 200 פרפר בנים 12
03:45.00
17/06/2023 14:44:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 200 פרפר בנות 13
03:20.00
17/06/2023 14:49:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 200 פרפר בנים 13
03:30.00
17/06/2023 14:57:00 12 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 200 פרפר בנים 14
03:10.00
17/06/2023 15:05:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 200 חופשי בנות 12
03:00.00
23/06/2023 08:53:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 200 חופשי בנים 12
02:55.00
23/06/2023 09:05:00 44 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 200 חופשי בנות 13
02:50.00
23/06/2023 09:25:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 200 חופשי בנים 13
02:45.00
23/06/2023 09:36:30 54 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 200 חופשי בנים 14
02:35.00
23/06/2023 09:59:30 41 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
43 400 מעורב אישי בנות 12
06:40.00
23/06/2023 10:18:50 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 400 מעורב אישי בנים 12
06:30.00
23/06/2023 10:03:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
45 400 מעורב אישי בנות 13
06:20.00
23/06/2023 10:15:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
46 400 מעורב אישי בנים 13
06:10.00
23/06/2023 10:29:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 400 מעורב אישי בנים 14
05:50.00
23/06/2023 10:43:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 100 חזה בנות 12
01:50.00
23/06/2023 10:57:00 39 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 100 חזה בנים 12
01:45.00
23/06/2023 11:09:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
51 100 חזה בנות 13
01:45.00
23/06/2023 11:21:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 100 חזה בנים 13
01:40.00
23/06/2023 11:30:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 100 חזה בנים 14
01:35.00
23/06/2023 11:41:20 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
55 800 חופשי בנות 13
11:40.00
23/06/2023 11:49:50 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
56 800 חופשי בנים 14
10:45.00
23/06/2023 12:01:50 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
57 100 חופשי בנות 12
01:22.00
23/06/2023 13:23:00 52 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
58 100 חופשי בנים 12
01:20.00
23/06/2023 13:41:00 53 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
59 100 חופשי בנות 13
01:25.00
23/06/2023 13:59:00 46 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 100 חופשי בנים 13
01:17.00
23/06/2023 14:09:00 62 61 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
62 100 חופשי בנים 14
01:14.00
23/06/2023 14:23:00 48 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
63 200 גב בנות 12
03:40.00
23/06/2023 14:21:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
64 200 גב בנים 12
03:15.00
23/06/2023 14:52:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
65 200 גב בנות 13
03:10.00
23/06/2023 14:57:00 20 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
66 200 גב בנים 13
03:05.00
23/06/2023 15:12:00 34 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
68 200 גב בנים 14
03:00.00
23/06/2023 15:28:00 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
69 100 פרפר בנות 12
01:45.00
23/06/2023 15:40:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
70 100 פרפר בנים 12
01:40.00
23/06/2023 15:49:00 27 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
71 100 פרפר בנות 13
01:40.00
23/06/2023 15:58:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
86 100 פרפר בנים 13
01:35.00
23/06/2023 16:10:00 33 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
88 100 פרפר בנים 14
01:30.00
23/06/2023 16:21:00 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות