אליפות ישראל arena למאסטרס קיץ 2023 - 14/07/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 400 חופשי נשים 21-99
00:00.00
14/07/2023 09:00:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
2 400 חופשי גברים 21-99
00:00.00
14/07/2023 09:24:00 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
3 200 גב נשים 21-99
00:00.00
14/07/2023 10:12:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
4 200 גב גברים 21-99
00:00.00
14/07/2023 10:23:00 38 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
5 100 חופשי נשים 21-99
00:00.00
14/07/2023 10:43:00 39 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
6 100 חופשי גברים 21-99
00:00.00
14/07/2023 10:53:00 99 99 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
7 100 חזה נשים 21-99
00:00.00
14/07/2023 11:18:00 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
8 100 חזה גברים 21-99
00:00.00
14/07/2023 11:27:00 72 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
9 4X50 מעורב שליחים מיקס מיקס 21-99
00:00.00
14/07/2023 12:05:00 127 104 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
11 50 גב נשים 21-99
00:00.00
14/07/2023 14:00:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
12 50 גב גברים 21-99
00:00.00
14/07/2023 14:08:00 71 65 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
13 400 מעורב אישי נשים 21-99
00:00.00
14/07/2023 14:24:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
14 400 מעורב אישי גברים 21-99
00:00.00
14/07/2023 14:33:00 26 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
15 200 חופשי נשים 21-99
00:00.00
14/07/2023 21:51:00 32 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
16 200 חופשי גברים 21-99
00:00.00
14/07/2023 15:16:00 59 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
17 50 פרפר נשים 21-99
00:00.00
14/07/2023 15:37:00 31 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
18 50 פרפר גברים 21-99
00:00.00
14/07/2023 15:45:00 83 71 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
19 4X50 חופשי שליחים נשים 21-99
00:00.00
14/07/2023 16:03:00 61 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
20 4X50 חופשי שליחים גברים 21-99
00:00.00
14/07/2023 16:13:00 120 104 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
21 800 חופשי נשים 21-99
00:00.00
15/07/2023 09:00:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
22 800 חופשי גברים 21-99
00:00.00
15/07/2023 10:45:00 32 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
23 200 חזה נשים 21-99
00:00.00
15/07/2023 11:42:00 20 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
24 200 חזה גברים 21-99
00:00.00
15/07/2023 11:51:00 32 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
25 100 גב נשים 21-99
00:00.00
15/07/2023 12:23:00 25 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
26 100 גב גברים 21-99
00:00.00
15/07/2023 12:33:30 37 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
27 200 פרפר נשים 21-99
00:00.00
15/07/2023 12:43:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
28 200 פרפר גברים 21-99
00:00.00
15/07/2023 12:47:00 16 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
29 4X50 חופשי שליחים מיקס 21-99
00:00.00
15/07/2023 13:05:00 95 88 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
31 50 חופשי נשים 21-99
00:00.00
15/07/2023 15:15:00 57 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
32 50 חופשי גברים 21-99
00:00.00
15/07/2023 15:24:00 104 90 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
33 200 מעורב אישי נשים 21-99
00:00.00
15/07/2023 15:40:30 18 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
34 200 מעורב אישי גברים 21-99
00:00.00
15/07/2023 15:50:00 48 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
35 100 פרפר נשים 21-99
00:00.00
15/07/2023 16:11:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
36 100 פרפר גברים 21-99
00:00.00
15/07/2023 16:16:00 27 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
37 50 חזה נשים 21-99
00:00.00
15/07/2023 16:23:30 48 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
38 50 חזה גברים 21-99
00:00.00
15/07/2023 16:31:00 72 63 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
39 4X50 מעורב שליחים נשים 21-99
00:00.00
15/07/2023 16:55:00 68 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
40 4X50 מעורב שליחים גברים 21-99
00:00.00
15/07/2023 17:05:00 128 100 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות