גמר אליפות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 - 24/07/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 400 חופשי בנות 12
06:00.00
24/07/2023 09:30:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי בנים 12
05:50.00
24/07/2023 09:49:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 400 חופשי בנות 13
05:45.00
24/07/2023 10:08:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 400 חופשי בנים 13
05:35.00
24/07/2023 10:24:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 400 חופשי בנים 14
05:15.00
24/07/2023 10:38:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 200 חזה בנות 12
03:40.00
24/07/2023 10:53:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 200 חזה בנים 12
03:35.00
24/07/2023 11:05:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 200 חזה בנות 13
03:40.00
24/07/2023 11:17:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 200 חזה בנים 13
03:25.00
24/07/2023 11:29:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 חזה בנים 14
03:15.00
24/07/2023 11:41:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 4X50 חופשי שליחים בנות 12-13
00:00.00
24/07/2023 11:53:00 154 128 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 4X50 חופשי שליחים בנים 12
00:00.00
24/07/2023 12:13:00 116 104 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 4X50 חופשי שליחים בנים 13-14
00:00.00
24/07/2023 12:28:00 160 136 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 200 מעורב אישי בנות 12
03:20.00
24/07/2023 17:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 200 מעורב אישי בנים 12
03:15.00
24/07/2023 17:12:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 200 מעורב אישי בנות 13
03:15.00
24/07/2023 17:24:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 200 מעורב אישי בנים 13
03:05.00
24/07/2023 17:35:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 200 מעורב אישי בנים 14
02:55.00
24/07/2023 17:33:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 גב בנות 12
01:40.00
24/07/2023 17:43:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 גב בנים 12
01:35.00
24/07/2023 17:49:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 גב בנות 13
01:35.00
24/07/2023 17:55:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 גב בנים 13
01:30.00
24/07/2023 18:02:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 100 גב בנים 14
01:25.00
24/07/2023 18:09:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 פרפר בנות 12
03:40.00
24/07/2023 18:16:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 פרפר בנים 12
03:45.00
24/07/2023 18:25:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 200 פרפר בנות 13
03:20.00
24/07/2023 18:34:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 200 פרפר בנים 13
03:30.00
24/07/2023 18:42:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 200 פרפר בנים 14
03:10.00
24/07/2023 18:50:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 4X50 מעורב שליחים מיקס 12
00:00.00
24/07/2023 18:02:00 140 112 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 4X50 מעורב שליחים מיקס 13-14
00:00.00
24/07/2023 18:16:00 154 124 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 50 חופשי בנות 12
00:37.50
25/07/2023 09:30:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 50 חופשי בנים 12
00:35.00
25/07/2023 09:34:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 50 חופשי בנות 13
00:35.50
25/07/2023 09:39:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 50 חופשי בנים 13
00:34.00
25/07/2023 09:44:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 50 חופשי בנים 14
00:33.00
25/07/2023 09:47:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
43 100 חזה בנות 12
01:50.00
25/07/2023 09:51:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 100 חזה בנים 12
01:45.00
25/07/2023 09:58:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
45 100 חזה בנות 13
01:45.00
25/07/2023 10:05:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
46 100 חזה בנים 13
01:40.00
25/07/2023 10:14:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 100 חזה בנים 14
01:35.00
25/07/2023 10:21:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 800 חופשי בנות 13
11:40.00
25/07/2023 10:28:00 13 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 800 חופשי בנים 14
10:45.00
25/07/2023 10:53:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
51 4X50 מעורב שליחים בנות 12-13
00:00.00
25/07/2023 11:15:00 153 128 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 4X50 מעורב שליחים בנים 12
00:00.00
25/07/2023 11:35:00 111 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 4X50 מעורב שליחים בנים 13-14
00:00.00
25/07/2023 11:50:00 162 136 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
55 200 חופשי בנות 12
03:00.00
25/07/2023 17:00:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
56 200 חופשי בנות 13
02:50.00
25/07/2023 17:12:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
57 200 חופשי בנים 12
02:55.00
25/07/2023 17:24:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
58 200 חופשי בנים 13
02:45.00
25/07/2023 17:36:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 200 חופשי בנים 14
02:35.00
25/07/2023 17:49:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
61 400 מעורב אישי בנות 12
06:40.00
25/07/2023 17:58:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
62 400 מעורב אישי בנים 12
06:30.00
25/07/2023 18:15:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
63 400 מעורב אישי בנות 13
06:20.00
25/07/2023 18:29:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
64 400 מעורב אישי בנים 13
06:10.00
25/07/2023 18:44:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
66 400 מעורב אישי בנים 14
05:50.00
25/07/2023 19:08:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
67 4X100 חופשי שליחים מיקס 12
00:00.00
25/07/2023 19:21:00 100 84 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
68 4X100 חופשי שליחים מיקס 13-14
00:00.00
25/07/2023 19:39:00 129 103 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
69 100 חופשי בנות 12
01:22.00
26/07/2023 09:30:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
70 100 חופשי בנים 12
01:20.00
26/07/2023 09:36:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
71 100 חופשי בנות 13
01:25.00
26/07/2023 09:42:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
72 100 חופשי בנים 13
01:17.00
26/07/2023 09:48:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
74 100 חופשי בנים 14
01:14.00
26/07/2023 09:54:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
75 200 גב בנות 12
03:40.00
26/07/2023 10:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
76 200 גב בנים 12
03:15.00
26/07/2023 10:13:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
77 200 גב בנות 13
03:10.00
26/07/2023 10:26:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
78 200 גב בנים 13
03:05.00
26/07/2023 10:38:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 200 גב בנים 14
03:00.00
26/07/2023 10:50:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
81 100 פרפר בנות 12
01:45.00
26/07/2023 11:03:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
82 100 פרפר בנים 12
01:40.00
26/07/2023 11:11:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
83 100 פרפר בנות 13
01:40.00
26/07/2023 11:18:00 32 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
84 100 פרפר בנים 13
01:35.00
26/07/2023 11:25:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
86 100 פרפר בנים 14
01:30.00
26/07/2023 11:32:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
87 4X50 חופשי שליחים מיקס 12
00:00.00
26/07/2023 11:40:00 148 120 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
88 4X50 חופשי שליחים מיקס 13-14
00:00.00
26/07/2023 12:00:00 145 120 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות