ליגה 4 - 30/06/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 200 חופשי נשים 12-99
00:00.00
30/06/2023 09:00:00 115 115 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 200 חופשי גברים 12-99
00:00.00
30/06/2023 09:42:00 197 191 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 חזה נשים 12-99
00:00.00
30/06/2023 10:52:00 69 69 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 חזה גברים 12-99
00:00.00
30/06/2023 11:09:30 109 108 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 פרפר נשים 12-99
00:00.00
30/06/2023 11:37:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 פרפר גברים 12-99
00:00.00
30/06/2023 11:51:00 57 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 גב נשים 12-99
00:00.00
30/06/2023 12:12:00 95 95 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 גב גברים 12-99
00:00.00
30/06/2023 12:32:00 125 124 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות