אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2023 - 17/07/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 50 פרפר בנות 14
00:38.00
17/07/2023 09:00:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
3 50 פרפר בנות 15
00:36.00
17/07/2023 09:04:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
4 50 פרפר בנים 15
00:33.50
17/07/2023 09:07:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
5 50 פרפר בנות 16
00:35.50
17/07/2023 09:12:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
6 50 פרפר בנים 16
00:32.50
17/07/2023 09:15:00 59 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
7 50 פרפר נשים 17-18
00:35.00
17/07/2023 09:21:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
8 50 פרפר גברים 17-18
00:31.50
17/07/2023 09:25:00 72 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
9 50 פרפר נשים 19-99
00:32.00
17/07/2023 09:33:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
10 50 פרפר גברים 19-99
00:29.50
17/07/2023 09:34:00 28 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
11 400 חופשי בנות 14
05:13.00
17/07/2023 09:37:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
13 400 חופשי בנות 15
05:10.00
17/07/2023 09:59:00 14 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
14 400 חופשי בנים 15
04:41.00
17/07/2023 10:10:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
15 400 חופשי בנות 16
05:08.00
17/07/2023 10:32:00 13 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
16 400 חופשי בנים 16
04:38.00
17/07/2023 10:44:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
17 400 חופשי נשים 17-18
05:05.00
17/07/2023 11:06:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
18 400 חופשי גברים 17-18
04:33.00
17/07/2023 11:18:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
19 400 חופשי נשים 19-99
04:55.00
17/07/2023 11:28:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
20 400 חופשי גברים 19-99
04:25.00
17/07/2023 11:34:00 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
21 100 חזה בנות 14
01:32.00
17/07/2023 11:39:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
23 100 חזה בנות 15
01:29.00
17/07/2023 11:45:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
24 100 חזה בנים 15
01:23.50
17/07/2023 11:49:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
25 100 חזה בנות 16
01:27.50
17/07/2023 11:57:00 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
26 100 חזה בנים 16
01:20.00
17/07/2023 12:01:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
27 100 חזה נשים 17-18
01:26.00
17/07/2023 12:07:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
28 100 חזה גברים 17-18
01:18.00
17/07/2023 12:11:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
29 100 חזה נשים 19-99
01:24.00
17/07/2023 12:17:00 1 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
30 100 חזה גברים 19-99
01:14.00
17/07/2023 12:17:00 9 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
31 4X50 חופשי שליחים מיקס מיקס 14-16
00:00.00
17/07/2023 12:18:00 193 156 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
33 50 חופשי בנות 14
00:32.50
18/07/2023 09:00:00 49 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
35 50 חופשי בנות 15
00:32.00
18/07/2023 09:05:00 43 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
36 50 חופשי בנים 15
00:29.50
18/07/2023 09:10:00 60 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
37 50 חופשי בנות 16
00:31.70
18/07/2023 09:16:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
38 50 חופשי בנים 16
00:27.80
18/07/2023 09:18:00 52 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
39 50 חופשי נשים 17-18
00:31.40
18/07/2023 09:24:00 35 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
40 50 חופשי גברים 17-18
00:26.80
18/07/2023 09:28:00 69 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
41 50 חופשי נשים 19-99
00:29.50
18/07/2023 09:35:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
42 50 חופשי גברים 19-99
00:26.50
18/07/2023 09:36:00 13 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
43 200 מעורב אישי בנות 14
02:56.00
18/07/2023 09:38:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
45 200 מעורב אישי בנות 15
02:52.00
18/07/2023 09:52:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
46 200 מעורב אישי בנים 15
02:36.00
18/07/2023 09:59:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
47 200 מעורב אישי בנות 16
02:50.00
18/07/2023 10:11:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
48 200 מעורב אישי בנים 16
02:34.00
18/07/2023 10:17:00 37 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
49 200 מעורב אישי נשים 17-18
02:48.00
18/07/2023 10:29:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
50 200 מעורב אישי גברים 17-18
02:30.00
18/07/2023 10:35:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
51 200 מעורב אישי נשים 19-99
02:42.00
18/07/2023 10:44:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
52 200 מעורב אישי גברים 19-99
02:24.00
18/07/2023 10:47:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
53 100 גב בנות 14
01:21.50
18/07/2023 10:53:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
55 100 גב בנות 15
01:20.50
18/07/2023 10:59:00 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
56 100 גב בנים 15
01:12.50
18/07/2023 11:05:00 38 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
57 100 גב בנות 16
01:19.50
18/07/2023 11:13:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
58 100 גב בנים 16
01:10.50
18/07/2023 11:17:00 35 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
59 100 גב נשים 17-18
01:18.50
18/07/2023 11:25:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
60 100 גב גברים 17-18
01:09.50
18/07/2023 11:29:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
61 100 גב נשים 19-99
01:14.50
18/07/2023 11:35:00 1 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
62 100 גב גברים 19-99
01:07.00
18/07/2023 11:35:00 12 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
63 1500 חופשי נשים 14-99
18/07/2023 11:39:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
64 1500 חופשי גברים 15-99
18/07/2023 12:01:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
65 4X50 מעורב שליחים בנות 14-15
00:00.00
18/07/2023 13:01:00 119 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
66 4X50 מעורב שליחים בנים 15-16
00:00.00
18/07/2023 13:13:00 159 127 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
67 50 גב בנות 14
00:38.00
19/07/2023 09:00:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
69 50 גב בנות 15
00:37.00
19/07/2023 09:04:30 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
70 50 גב בנים 15
00:34.50
19/07/2023 09:09:00 41 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
71 50 גב בנות 16
00:36.50
19/07/2023 09:14:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
72 50 גב בנים 16
00:33.50
19/07/2023 09:17:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
73 50 גב נשים 17-18
00:36.00
19/07/2023 09:21:00 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
74 50 גב גברים 17-18
00:32.50
19/07/2023 09:25:30 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
75 50 גב נשים 19-99
00:34.50
19/07/2023 09:28:00 2 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
76 50 גב גברים 19-99
00:31.50
19/07/2023 09:28:00 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
77 200 פרפר בנות 14
02:55.00
19/07/2023 09:29:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
79 200 פרפר בנות 15
02:50.00
19/07/2023 09:36:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
80 200 פרפר בנים 15
02:41.00
19/07/2023 09:40:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
81 200 פרפר בנות 16
02:48.00
19/07/2023 09:46:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
82 200 פרפר בנים 16
02:38.00
19/07/2023 09:52:00 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
83 200 פרפר נשים 17-18
02:45.00
19/07/2023 10:01:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
84 200 פרפר גברים 17-18
02:33.00
19/07/2023 10:04:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
85 200 פרפר נשים 19-99
02:39.00
19/07/2023 10:13:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
86 200 פרפר גברים 19-99
02:27.00
19/07/2023 10:16:00 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
87 200 חזה בנות 14
03:14.00
19/07/2023 10:19:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
89 200 חזה בנות 15
03:09.00
19/07/2023 10:29:30 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
90 200 חזה בנים 15
02:57.00
19/07/2023 10:33:30 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
91 200 חזה בנות 16
03:06.50
19/07/2023 10:44:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
92 200 חזה בנים 16
02:51.00
19/07/2023 10:48:00 21 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
93 200 חזה נשים 17-18
03:04.00
19/07/2023 10:58:30 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
94 200 חזה גברים 17-18
02:46.00
19/07/2023 11:02:30 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
95 200 חזה נשים 19-99
02:59.00
19/07/2023 11:09:30 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
96 200 חזה גברים 19-99
02:38.00
19/07/2023 11:09:00 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
97 100 חופשי בנות 14
01:10.00
19/07/2023 11:12:00 42 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
99 100 חופשי בנות 15
01:08.50
19/07/2023 11:22:00 34 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
100 100 חופשי בנים 15
01:02.50
19/07/2023 11:30:00 52 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
101 100 חופשי בנות 16
01:07.50
19/07/2023 11:42:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
102 100 חופשי בנים 16
01:01.00
19/07/2023 11:48:00 55 54 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
103 100 חופשי נשים 17-18
01:07.00
19/07/2023 12:00:00 30 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
104 100 חופשי גברים 17-18
00:59.20
19/07/2023 12:06:00 58 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
105 100 חופשי נשים 19-99
01:04.00
19/07/2023 12:18:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
106 100 חופשי גברים 19-99
00:57.50
19/07/2023 12:20:00 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
107 4X50 מעורב שליחים מיקס מיקס 14-16
00:00.00
19/07/2023 12:24:00 190 152 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
109 200 חופשי בנות 14
02:36.00
20/07/2023 09:00:00 46 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
111 200 חופשי בנות 15
02:33.00
20/07/2023 09:15:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
112 200 חופשי בנים 15
02:14.00
20/07/2023 09:24:00 39 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
113 200 חופשי בנות 16
02:31.00
20/07/2023 09:34:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
114 200 חופשי בנים 16
02:12.50
20/07/2023 09:41:00 37 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
115 200 חופשי נשים 17-18
02:30.00
20/07/2023 09:51:30 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
116 200 חופשי גברים 17-18
02:08.50
20/07/2023 09:56:30 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
117 200 חופשי נשים 19-99
02:22.00
20/07/2023 10:06:30 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
118 200 חופשי גברים 19-99
02:06.00
20/07/2023 10:09:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
119 400 מעורב אישי בנות 14
06:00.00
20/07/2023 10:14:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
121 400 מעורב אישי בנות 15
05:55.00
20/07/2023 10:27:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
122 400 מעורב אישי בנים 15
05:35.00
20/07/2023 10:33:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
123 400 מעורב אישי בנות 16
05:45.00
20/07/2023 10:51:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
124 400 מעורב אישי בנים 16
05:25.00
20/07/2023 11:03:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
125 400 מעורב אישי נשים 17-18
05:40.00
20/07/2023 11:14:00 7 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
126 400 מעורב אישי גברים 17-18
05:15.00
20/07/2023 11:20:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
127 400 מעורב אישי נשים 19-99
05:30.00
20/07/2023 11:31:00 1 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
128 400 מעורב אישי גברים 19-99
05:00.00
20/07/2023 11:31:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
129 100 פרפר בנות 14
01:23.00
20/07/2023 11:37:00 26 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
131 100 פרפר בנות 15
01:19.00
20/07/2023 11:43:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
132 100 פרפר בנים 15
01:13.00
20/07/2023 11:47:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
133 100 פרפר בנות 16
01:18.00
20/07/2023 11:55:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
134 100 פרפר בנים 16
01:10.50
20/07/2023 11:59:00 48 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
135 100 פרפר נשים 17-18
01:17.00
20/07/2023 12:09:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
136 100 פרפר גברים 17-18
01:06.00
20/07/2023 12:13:00 48 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
137 100 פרפר נשים 19-99
01:13.00
20/07/2023 12:23:00 4 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
138 100 פרפר גברים 19-99
01:04.00
20/07/2023 12:25:00 18 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
139 4X50 חופשי שליחים בנות 14-15
00:00.00
20/07/2023 12:29:00 101 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
140 4X50 חופשי שליחים בנים 15-16
00:00.00
20/07/2023 12:41:00 147 116 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
141 200 גב בנות 14
02:56.00
21/07/2023 09:00:00 19 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
143 200 גב בנות 15
02:52.00
21/07/2023 09:08:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
144 200 גב בנים 15
02:35.00
21/07/2023 09:16:00 34 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
145 200 גב בנות 16
02:50.00
21/07/2023 09:32:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
146 200 גב בנים 16
02:31.00
21/07/2023 09:39:00 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
147 200 גב נשים 17-18
02:46.00
21/07/2023 09:49:30 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
148 200 גב גברים 17-18
02:28.00
21/07/2023 09:56:30 16 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
149 200 גב נשים 19-99
02:40.00
21/07/2023 10:03:30 1 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
150 200 גב גברים 19-99
02:22.00
21/07/2023 10:03:30 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
151 50 חזה בנות 14
00:42.50
21/07/2023 10:07:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
153 50 חזה בנות 15
00:41.00
21/07/2023 10:13:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
154 50 חזה בנים 15
00:38.00
21/07/2023 10:16:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
155 50 חזה בנות 16
00:40.50
21/07/2023 10:22:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
156 50 חזה בנים 16
00:36.50
21/07/2023 10:25:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
157 50 חזה נשים 17-18
00:39.50
21/07/2023 10:29:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
158 50 חזה גברים 17-18
00:35.00
21/07/2023 10:32:00 45 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
159 50 חזה נשים 19-99
00:38.50
21/07/2023 10:37:00 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
160 50 חזה גברים 19-99
00:34.00
21/07/2023 10:37:00 9 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
161 800 חופשי נשים 14-99
21/07/2023 10:38:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
162 800 חופשי גברים 15-99
21/07/2023 11:38:00 59 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
801 50 פרפר נשים 14-99
00:00.00
17/07/2023 17:30:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
802 50 פרפר גברים 15-99
00:00.00
17/07/2023 17:38:00 31 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
803 400 חופשי נשים 14-99
00:00.00
17/07/2023 17:46:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
804 400 חופשי גברים 15-99
00:00.00
17/07/2023 18:02:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
805 100 חזה נשים 14-99
00:00.00
17/07/2023 18:20:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
806 100 חזה גברים 15-99
00:00.00
17/07/2023 18:31:00 31 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
807 4X100 חופשי שליחים נשים 14-18
00:00.00
17/07/2023 18:42:00 118 92 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
808 4X100 חופשי שליחים גברים 15-18
00:00.00
17/07/2023 18:57:00 137 108 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
809 50 חופשי נשים 14-18
00:00.00
18/07/2023 17:30:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
810 50 חופשי גברים 15-18
00:00.00
18/07/2023 17:38:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
811 200 מעורב אישי נשים 14-18
00:00.00
18/07/2023 17:46:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
812 200 מעורב אישי גברים 15-18
00:00.00
18/07/2023 18:01:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
813 100 גב נשים 14-18
00:00.00
18/07/2023 18:16:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
814 100 גב גברים 15-18
00:00.00
18/07/2023 18:25:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
815 4X50 מעורב שליחים מיקס 14-18
00:00.00
18/07/2023 19:15:00 132 100 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
817 50 גב נשים 14-99
00:00.00
19/07/2023 17:00:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
818 50 גב גברים 15-99
00:00.00
19/07/2023 17:08:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
819 200 פרפר נשים 14-99
00:00.00
19/07/2023 17:16:00 32 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
820 200 פרפר גברים 15-99
00:00.00
19/07/2023 17:30:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
821 200 חזה נשים 14-99
00:00.00
19/07/2023 17:42:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
822 200 חזה גברים 15-99
00:00.00
19/07/2023 17:54:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
823 100 חופשי נשים 14-99
00:00.00
19/07/2023 18:06:00 32 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
824 100 חופשי גברים 15-99
00:00.00
19/07/2023 18:14:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
825 4X50 חופשי שליחים מיקס 14-18
00:00.00
19/07/2023 18:20:00 142 108 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
827 200 חופשי נשים 14-99
00:00.00
20/07/2023 17:00:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
828 200 חופשי גברים 15-99
00:00.00
20/07/2023 17:12:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
829 400 מעורב אישי נשים 14-99
00:00.00
20/07/2023 17:24:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
830 400 מעורב אישי גברים 15-99
00:00.00
20/07/2023 17:43:30 32 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
831 100 פרפר נשים 14-99
00:00.00
20/07/2023 18:01:30 32 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
832 100 פרפר גברים 15-99
00:00.00
20/07/2023 18:10:30 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
833 4X100 מעורב שליחים מיקס 14-18
00:00.00
20/07/2023 18:15:30 137 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
835 200 גב נשים 14-99
00:00.00
21/07/2023 16:00:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
836 200 גב גברים 15-99
00:00.00
21/07/2023 16:11:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
837 50 חזה נשים 14-99
00:00.00
21/07/2023 16:24:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
838 50 חזה גברים 15-99
00:00.00
21/07/2023 16:31:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
839 4X100 מעורב שליחים נשים 14-18
00:00.00
21/07/2023 17:03:00 102 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות
840 4X100 מעורב שליחים גברים 15-18
00:00.00
21/07/2023 17:15:00 128 92 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות תוצאות קטגוריות