אליפויות ישראל "ארנה" קיץ לגילאי 10 - 11 צפון - 28/07/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 200 חופשי בנות 10
00:00.00
28/07/2023 09:30:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 200 חופשי בנים 10
00:00.00
28/07/2023 09:39:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 200 חופשי בנות 11
00:00.00
28/07/2023 09:57:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 200 חופשי בנים 11
00:00.00
28/07/2023 10:15:00 58 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 50 פרפר בנות 10
00:00.00
28/07/2023 10:39:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 50 פרפר בנים 10
00:00.00
28/07/2023 10:43:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 פרפר בנות 11
00:00.00
28/07/2023 10:49:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 פרפר בנים 11
00:00.00
28/07/2023 10:55:00 38 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 גב בנות 10
00:00.00
28/07/2023 11:03:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 גב בנים 10
00:00.00
28/07/2023 11:17:00 44 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 100 גב בנות 11
00:00.00
28/07/2023 11:34:30 44 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 100 גב בנים 11
00:00.00
28/07/2023 11:52:00 69 65 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 4X50 חופשי שליחים בנות 10-11
00:00.00
28/07/2023 12:16:30 84 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 4X50 חופשי שליחים בנים 10-11
00:00.00
28/07/2023 12:26:30 115 100 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 מעורב אישי בנות 10
00:00.00
28/07/2023 12:41:30 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 מעורב אישי בנים 10
00:00.00
28/07/2023 14:10:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 200 מעורב אישי בנות 11
00:00.00
28/07/2023 14:19:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 200 מעורב אישי בנים 11
00:00.00
28/07/2023 14:32:30 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חופשי בנות 10
00:00.00
28/07/2023 14:50:30 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חופשי בנים 10
00:00.00
28/07/2023 15:05:30 62 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 100 חופשי בנות 11
00:00.00
28/07/2023 15:26:30 60 59 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 100 חופשי בנים 11
00:00.00
28/07/2023 15:41:30 79 73 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 חזה בנות 10
00:00.00
28/07/2023 16:01:30 38 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 חזה בנים 10
00:00.00
28/07/2023 16:13:30 41 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 חזה בנות 11
00:00.00
28/07/2023 16:28:30 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 חזה בנים 11
00:00.00
28/07/2023 16:40:30 56 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 200 גב בנות 10
00:00.00
28/07/2023 16:58:30 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 200 גב בנים 10
00:00.00
28/07/2023 17:03:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 גב בנות 11
00:00.00
28/07/2023 17:12:00 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 גב בנים 11
00:00.00
28/07/2023 17:21:00 32 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 4X50 מעורב שליחים בנות 10-11
00:00.00
28/07/2023 17:39:00 93 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 4X50 מעורב שליחים בנים 10-11
00:00.00
28/07/2023 17:49:00 116 92 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות