ליגה צעירים הפועל בת ים - 22/12/2023

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 400 חופשי בנות 10-13
00:00.00
22/12/2023 09:00:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי בנים 10-14
00:00.00
22/12/2023 09:22:30 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 גב בנות 10-11
00:00.00
22/12/2023 10:32:30 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 גב בנים 10-11
00:00.00
22/12/2023 10:37:30 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 גב בנות 12-13
00:00.00
22/12/2023 10:45:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 גב בנים 12-14
00:00.00
22/12/2023 10:54:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 חזה בנות 10-13
00:00.00
22/12/2023 11:21:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 חזה בנים 10-14
00:00.00
22/12/2023 11:41:00 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 חופשי בנות 10-13
00:00.00
22/12/2023 12:08:30 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 חופשי בנים 10-14
00:00.00
22/12/2023 12:31:00 80 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות