הדפס

קדימה-צורן - חט"ב הרצוג - לוח משחקים ותוצאות

יצחק רבין, קדימה צורן, Israel

נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 05/11/2022 19:30

לב השרון

0 2

Madnet

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 05/11/2022 20:15

DiaMond

0 2

שטייגריות

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 05/11/2022 21:15

ברטוב

2 0

ינוב

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 19/11/2022 19:30

לביאות כרכור

2 0

לב השרון

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 19/11/2022 20:15

שועלות פרכו"ר

2 0

DiaMond

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 19/11/2022 21:15

שטייגריות

2 1

ANANDA

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 26/11/2022 20:30

חיות רשת

0 2

Comeback

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 26/11/2022 21:15

פרדסיה

2 0

ברטוב

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 03/12/2022 20:15

Comeback

2 0

Madnet

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 03/12/2022 21:15

ANANDA

2 0

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 10/12/2022 19:30

ברטוב

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 10/12/2022 20:15

וייברס

2 0

חיות רשת

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 10/12/2022 21:15

ינוב

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 17/12/2022 19:30

לביאות כרכור

0 2

Comeback

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 17/12/2022 20:15

DiaMond

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 17/12/2022 21:15

וייברס

2 0

לב השרון

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 31/12/2022 19:30

פריסטייל

0 2

וייברס

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 31/12/2022 20:15

לברן

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 31/12/2022 21:15

Comeback

0 2

הכח תומר

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 07/01/2023 20:15

ANANDA

2 0

לברן

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 07/01/2023 21:15

פרדסיה

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 14/01/2023 19:30

חיות רשת

0 2

לביאות כרכור

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 14/01/2023 20:15

וייברס

0 2

Comeback

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 14/01/2023 21:15

הכח תומר

2 0

Madnet

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 21/01/2023 20:30

ANANDA

0 2

ברטוב

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 21/01/2023 21:15

שועלות פרכו"ר

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 28/01/2023 19:30

Comeback

2 0

לב השרון

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 28/01/2023 20:15

פרדסיה

2 0

DiaMond

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 28/01/2023 21:15

לביאות כרכור

0 2

הכח תומר

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 11/02/2023 19:30

ANANDA

2 0

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 11/02/2023 20:15

Madnet

2 0

פנתרות

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 11/02/2023 21:15

הכח תומר

2 0

Comeback

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 25/02/2023 19:30

DiaMond

0 2

Madnet

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 25/02/2023 20:15

לברן

1 2

לב השרון

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 25/02/2023 21:15

ברטוב

1 2

פריסטייל

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 11/03/2023 19:30

ANANDA

2 0

DiaMond

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 11/03/2023 20:15

לב השרון

0 2

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 11/03/2023 21:15

Comeback

2 0

ברטוב

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 18/03/2023 20:15

שועלות פרכו"ר

2 0

לביאות כרכור

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 18/03/2023 21:00

Madnet

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 25/03/2023 19:30

חיות רשת

2 0

פנתרות

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 25/03/2023 20:15

וייברס

2 0

פריסטייל

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 25/03/2023 21:15

ברטוב

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 01/04/2023 20:45

לביאות כרכור

2 0

פנתרות

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 01/04/2023 21:30

לב השרון

2 1

DiaMond

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 15/04/2023 19:45

פנתרות

0 2

לברן

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 15/04/2023 20:45

פריסטייל

2 1

ינוב

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 22/04/2023 19:45

לברן

0 2

DiaMond

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 22/04/2023 20:45

לב השרון

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 22/04/2023 21:30

הכח תומר

1 2

פרדסיה

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 06/05/2023 19:45

ברטוב

2 1

ינוב

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 06/05/2023 20:45

חיות רשת

0 2

לב השרון

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 20/05/2023 19:45

לביאות כרכור

2 0

חיות רשת

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 20/05/2023 20:45

פריסטייל

0 2

Comeback

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 20/05/2023 21:30

שועלות פרכו"ר

1 2

Madnet

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 10/06/2023 20:45

ANANDA

2 0

Madnet

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 10/06/2023 21:30

שועלות פרכו"ר

0 2

לביאות כרכור

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 24/06/2023 20:30

ANANDA

0 2

לביאות כרכור

למשחק
נגמר ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן 24/06/2023 21:30

וייברס

2 0

פרדסיה

למשחק