הדפס

מרוץ דימונה על שם ה לל סולומון ז"ל 05.04.2024 מרוץ כביש - 05/04/2024

התמחות IRR

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים מקצים - לא חברי איגוד קטגוריות סה"כ נרשמים 86
עילית גברים 1 עלית גברים
עלית גברים
עילית גברים 19+
15 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית נשים 1 עלית נשים
עלית נשים
עילית נשים 19+
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנים 1 ג'וניורס בנים
ג'וניורס בנים
ג'וניורס בנים 17-18
19 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנות 1 ג'וניורס בנות
ג'וניורס בנות
ג'וניורס בנות 17-18
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 1 גברים לא חברי איגוד
בוגרים רמה 1 כביש
גברים רמה 1 19+
17 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 1 1
בוגרות רמה 1 כביש
נשים רמה 1 19+, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 2 1 גברים לא חברי איגוד
בוגרים רמה 2
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+
15 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 2 1 בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 2
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+, בוגרות מקצה פתוח
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים 2 קדטים
קדטים
קדטים 15-16
12 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות 2 קדטיות
קדטיות
קדטיות 15-16
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערים 2
נערים ספורט
נערים ספורט 15-16
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערות 2 נערות ספורט
נערות ספורט
נערות ספורט 15-16
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות