הדפס

גביע מודיעין בפאמפטרק .17.7.2024 - 17/07/2024

התמחות PUMP

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים מקצים - לא חברי איגוד קטגוריות סה"כ נרשמים 61
קדטים ללא ניקוד קדטים
קדטים
קדטים 15-16
13 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות ללא ניקוד קדטיות
קדטיות
קדטיות 15-16
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים ללא ניקוד קטקטים
קטקטים
קטקטים 9, קטקטים 10
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים ללא ניקוד אפרוחים
אפרוחים
אפרוחים 11, אפרוחים 12
11 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים ללא ניקוד ילדים
מיני אנדורו
13 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטיות ללא ניקוד קטקטיות
קטקטיות
קטקטיות 9, קטקטיות 10
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות ללא ניקוד אפרוחיות
אפרוחיות
אפרוחיות 11, אפרוחיות 12
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדות ללא ניקוד ילדות
ילדות
ילדות 13, ילדות 14
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
גברים ונשים מסטרס 35+ ללא ניקוד גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד
אנדורו
פול אנדורו
אנדורו גברים מסטרס 35+
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
פתוח גברים/נשים 17+ ללא ניקוד גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד
אנדורו
פול אנדורו
פול אנדורו עלית
אנדורו גברים 17+, אנדורו נשים 17+
16 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות