הדפס

OPEN TRACK - 17/07/2022

התמחות Individual Pursuit

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים 26
Individual Pursuit-Qualifications 17/07/2022 13:30:00
Open Male
+Male 30, +Male 40, +Male 50, +Male elite 19, Male 17-18
26 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות

התמחות Individual Pursuit

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים 10
Individual Pursuit - Finals 17/07/2022 17:00:00
Open Male
Open Female
+Male 30, +Male 40, +Male 50, +Male elite 19, Male 17-18
+Female elite 17
10 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות

התמחות Scratch Race

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים 29
Scratch Finals 17/07/2022 19:15:00
Open Male
Open Female
+Male 30, +Male 40, +Male 50, +Male 60, +Male elite 19, Male 17-18
+Female elite 17
29 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות