הדפס

סבב מסלול # 1 – DROPS - 20/10/2022

התמחות TRACK

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים 96
קטקטים/ות 3
קטקטים
קטקטיות
קטקטים א, קטקטים ב, קטקטים 9, קטקטים 10
קטקטיות א, קטקטיות ב, קטקטיות 9, קטקטיות 10
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים/יות 3
אפרוחים
אפרוחיות
אפרוחים א, אפרוחים ב, אפרוחים 11, אפרוחים 12
אפרוחיות א, אפרוחיות ב, אפרוחיות 11, אפרוחיות 12
8 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים/ות 3
ילדים
ילדות
ילדים א, ילדים ב, ילדים 13, ילדים 14
ילדות א, ילדות ב, ילדות 13, ילדות 14
22 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים 3
קדטים
15-16, Men Cadets, קדטים 15-16
21 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות 3
קדטיות
15-16, Women Cadet, קדטיות 15-16
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנים 3
ג'וניורס בנים
17-18, Men Junior, ג'וניורס בנים 17-18
14 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנות 3
ג'וניורס בנות
17-18, Women Junior, ג'וניורס בנות 17-18
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים 3
עלית גברים
19+, Men Elite, Men U23, עילית גברים 19+, גברים U23
7 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית נשים 3
עלית נשים
19+, Women Elite, Women U23, עילית נשים 19+, נשים U23, עלית נשים 19+
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
מסטרס גברים 3
מסטרס גברים
גברים 19+
15 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
מסטרס נשים 3
מסטרס נשים
נשים 19+
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
טנדם 3
טנדם
טנדם גברים, טנדם נשים, טנדם מעורב
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות