הדפס

קריטריום חבל מודיעין – שוהם 19/11/2022 - 19/11/2022

התמחות IRR

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים 152
קטקטיות 3
קטקטיות
קטקטיות א, קטקטיות ב, קטקטיות 9, קטקטיות 10
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים 3
קטקטים
קטקטים א, קטקטים ב, קטקטים 9, קטקטים 10
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות 3
אפרוחיות
אפרוחיות א, אפרוחיות ב, אפרוחיות 11, אפרוחיות 12
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים 3
אפרוחים
אפרוחים א, אפרוחים ב, אפרוחים 11, אפרוחים 12
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים/ות ספורט 3
ילדים ספורט
ילדות ספורט
13-14, ילדים ספורט 13-14, ילדים ספורט 13, ילדים ספורט 14
13-14, ילדות ספורט 13-14, ילדות ספורט 13, ילדות ספורט 14
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדות 3
ילדות
ילדות א, ילדות ב, ילדות 13, ילדות 14
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים 3
ילדים
ילדים א, ילדים ב, ילדים 13, ילדים 14
8 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
נערים/נערות ספורט 3
נערים ספורט
נערות ספורט
15-16, נערים ספורט 15-16
15-16, נערות ספורט 15-16
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות 3
קדטיות
15-16, Women Cadet, קדטיות 15-16
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים 3
קדטים
15-16, Men Cadets, קדטים 15-16
35 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנות 3
ג'וניורס בנות
17-18, Women Junior, ג'וניורס בנות 17-18
5 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנים 3
ג'וניורס בנים
17-18, Men Junior, ג'וניורס בנים 17-18
25 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית נשים 3
עלית נשים
19+, Women Elite, Women U23, עילית נשים 19+, נשים U23, עלית נשים 19+
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים 3
עלית גברים
19+, Men Elite, Men U23, עילית גברים 19+, גברים U23
10 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 3
בוגרים רמה 1 כביש
19+, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, Men Masters, גברים רמה 1 19+, גברים 17-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59, גברים 60+
30 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 1 3
בוגרות רמה 1 כביש
נשים רמה 1 19+, Women Masters, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 2 3
בוגרים רמה 2
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+, 60-69, Men Masters, גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, גברים 60+, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 2 3
בוגרים רמה 2
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+, 60-69, Men Masters, גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, גברים 60+, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59
12 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 3 3
בוגרים רמה 3
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+, Men Masters, גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+, בוגרים מקצה פתוח, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59, גברים 60-69, גברים 70+
7 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות