הדפס

תחרות אופני הרים XCO סבב מרכז עצמה #2– יער עירון 9/12/22 - 09/12/2022

לוח זמנים

התמחות XCO

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים 106
קדטים 3
קדטים
קדטים 15-16
26 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות 3
קדטיות
קדטיות 15-16
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים/ות 4
ילדים
ילדות
ילדים 13, ילדים 14
ילדות 13, ילדות 14
22 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים/ות 4
קטקטים
קטקטיות
קטקטים 9, קטקטים 10
קטקטיות 9, קטקטיות 10
9 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים/יות 4
אפרוחים
אפרוחיות
אפרוחים 11, אפרוחים 12
אפרוחיות 11, אפרוחיות 12
22 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים/ות ספורט 4
ילדים ספורט
ילדות ספורט
ילדים ספורט 13-14
ילדות ספורט 13-14
10 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
נערים/נערות ספורט 4
נערים ספורט
נערות ספורט
נערים ספורט 15-16
נערות ספורט 15-16
14 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות