הדפס

סבב מסלול #2 דרופס 30/12/2022 - 30/12/2022

התמחות TRACK

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים 89
אפרוחים 11 3
אפרוחים
אפרוחים 11
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים 12 3
אפרוחים
אפרוחים 12
5 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות 11 3
אפרוחיות
אפרוחיות 11
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות 12 3
אפרוחיות
אפרוחיות 12
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים 13 3
ילדים
ילדים 13
8 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים 14 3
ילדים
ילדים 14
13 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדות 13 3
ילדות
ילדות 13
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדות 14 3
ילדות
ילדות 14
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים 3
קדטים
15-16, Men Cadets, קדטים 15-16
18 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות 3
קדטיות
15-16, Women Cadet, קדטיות 15-16
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנים 3
ג'וניורס בנים
17-18, Men Junior, ג'וניורס בנים 17-18
8 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנות 3
ג'וניורס בנות
17-18, Women Junior, ג'וניורס בנות 17-18
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים 3
עלית גברים
19+, Men Elite, Men U23, עילית גברים 19+, גברים U23
11 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית נשים 3
עלית נשים
19+, Women Elite, Women U23, עילית נשים 19+, נשים U23, עלית נשים 19+
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
מסטרס גברים 3
מסטרס גברים
גברים 19+
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
מסטרס נשים 3
מסטרס נשים
נשים 19+
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
טנדם 3
טנדם
גברים, נשים, Men Paracycling, Women Paracycling, טנדם גברים, טנדם נשים, טנדם מעורב, טנדם מעורב לחא
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדות 3
ילדות ספורט
13-14, ילדות ספורט 13-14, ילדות ספורט 13, ילדות ספורט 14
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערות 3
נערות ספורט
15-16, נערות ספורט 15-16
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדים 3
ילדים ספורט
13-14, ילדים ספורט 13-14, ילדים ספורט 13, ילדים ספורט 14
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערים 3
נערים ספורט
15-16, נערים ספורט 15-16
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות