הדפס

סבב גביע המדינה באופני הרים #2 סבב TREK אנדרטת יער הקיבוצים, יום שבת 14.1.2023 - 14/01/2023

התמחות גביע המדינה XCO

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים 364
בוגרים רמה 1 + 2 1
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 1 הרים
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+, 60-69, Men Masters, גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, גברים 60+, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59
19-29, 30-39, 40-49, 50+, Men Masters, גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59, גברים 60+
52 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 1 + 2 1
בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 1 הרים
19-29, 30-39, 40-49, 50+, Women Masters, נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+, בוגרות מקצה פתוח
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+, Women Masters, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+
5 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים 11 4
אפרוחים
אפרוחים 11
17 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים 12 4
אפרוחים
אפרוחים 12
27 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות 11 4
אפרוחיות
אפרוחיות 11
7 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות 12 4
אפרוחיות
אפרוחיות 12
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים 4
קטקטים
קטקטים א, קטקטים ב, קטקטים 9, קטקטים 10
17 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטיות 4
קטקטיות
קטקטיות א, קטקטיות ב, קטקטיות 9, קטקטיות 10
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים 13 4
ילדים
ילדים 13
19 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים 14 4
ילדים
ילדים 14
29 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדות 13 4
ילדות
ילדות 13
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדות 14 4
ילדות
ילדות 14
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדים 4
ילדים ספורט
ילדים ספורט 13, ילדים ספורט 14
22 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדות 4
ילדות ספורט
ילדות ספורט 13, ילדות ספורט 14
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים 1
קדטים
15-16, Men Cadets, קדטים 15-16
62 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנים 1
ג'וניורס בנים
17-18, Men Junior, ג'וניורס בנים 17-18
29 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנות 1
ג'וניורס בנות
17-18, Women Junior, ג'וניורס בנות 17-18
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים 1
עלית גברים
19+, Men Elite, Men U23, עילית גברים 19+, גברים U23
15 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית נשים 1
עלית נשים
19+, Women Elite, Women U23, עילית נשים 19+, נשים U23, עלית נשים 19+
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערים 1
נערים ספורט
15-16, נערים ספורט 15-16
20 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערות 1
נערות ספורט
15-16, נערות ספורט 15-16
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
מסטרס גברים ונשים 3
מסטרס גברים
מסטרס נשים
גברים 19+
נשים 19+
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות 1
קדטיות
15-16, Women Cadet, קדטיות 15-16
11 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות