הדפס

מרוץ #1 בסבב TACC במסלול – 16/2/2023 - 16/02/2023

התמחות TRACK

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים 77
אפרוחים 3
אפרוחים
אפרוחים א, אפרוחים ב, אפרוחים 11, אפרוחים 12
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות 3
אפרוחיות
אפרוחיות א, אפרוחיות ב, אפרוחיות 11, אפרוחיות 12
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים 3
קטקטים
קטקטים א, קטקטים ב, קטקטים 9, קטקטים 10
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטיות 3
קטקטיות
קטקטיות א, קטקטיות ב, קטקטיות 9, קטקטיות 10
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים 3
ילדים
ילדים א, ילדים ב, ילדים 13, ילדים 14
10 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדות 3
ילדות
ילדות א, ילדות ב, ילדות 13, ילדות 14
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדים 3
ילדים ספורט
13-14, ילדים ספורט 13-14, ילדים ספורט 13, ילדים ספורט 14
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדות 3
ילדות ספורט
13-14, ילדות ספורט 13-14, ילדות ספורט 13, ילדות ספורט 14
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערים 3
נערים ספורט
15-16, נערים ספורט 15-16
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערות 3
נערות ספורט
15-16, נערות ספורט 15-16
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים 3
קדטים
15-16, Men Cadets, קדטים 15-16
20 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות 3
קדטיות
15-16, Women Cadet, קדטיות 15-16
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנים 3
ג'וניורס בנים
17-18, Men Junior, ג'וניורס בנים 17-18
9 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנות 3
ג'וניורס בנות
17-18, Women Junior, ג'וניורס בנות 17-18
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים 3
עלית גברים
19+, Men Elite, Men U23, עילית גברים 19+, גברים U23
12 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית נשים 3
עלית נשים
19+, Women Elite, Women U23, עילית נשים 19+, נשים U23, עלית נשים 19+
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 3
בוגרים רמה 1 כביש
19+, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, Men Masters, גברים רמה 1 19+, גברים 17-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59, גברים 60+
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 1 3
בוגרות רמה 1 כביש
נשים רמה 1 19+, Women Masters, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
טנדם 3
טנדם
גברים, נשים, Men Paracycling, Women Paracycling, טנדם גברים, טנדם נשים, טנדם מעורב, טנדם מעורב לחא
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
מסטרס גברים 3
מסטרס גברים
גברים 19+
8 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
מסטרס נשים 3
מסטרס נשים
נשים 19+
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות