הדפס

תחרות אנדורו מועדונים 17/02/2023 - 17/02/2023

התמחות END

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים 183
פתוח גברים/נשים 17+ ללא ניקוד
אנדורו
מיני אנדורו
פול אנדורו
פול אנדורו עלית
אנדורו גברים 17+, קדטים 15-16, קדטיות 15-16, אנדורו נשים 17+, אנדורו נשים מסטרס 35+
קטקטים 9-10, אפרוחים 11-12, ילדים 13-14, קטקטיות 9-10, אפרוחיות 11-12, ילדות 13-14
פול אנדורו נשים 19+, פול אנדורו גברים21+
פול אנדורו עלית גברים, פול אנדורו עלית נשים
30 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
גברים ונשים U21 ללא ניקוד
אנדורו
פול אנדורו
אנדורו גברים U21, אנדורו נשים U21
פול אנדורו גברים U21, פול אנדורו נשים U21
14 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
גברים ונשים מסטרס 35+ ללא ניקוד
אנדורו
פול אנדורו
אנדורו גברים מסטרס 35+, אנדורו נשים מסטרס 35+
פול אנדורו גברים מסטרס 35+, פול אנדורו נשים מסטרס 35+
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
גברים ונשים מסטרס 45+ ללא ניקוד
אנדורו
פול אנדורו
אנדורו גברים מסטרס 45+, אנדורו נשים מסטרס 45+
פול אנדורו גברים מסטרס 45+, פול אנדורו נשים מסטרס 45+
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים וקדטיות ללא ניקוד
אנדורו
קדטים 15-16, קדטיות 15-16
41 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים/ות ללא ניקוד
מיני אנדורו
ילדים 13-14, ילדות 13-14
50 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים/יות ללא ניקוד
מיני אנדורו
אפרוחים 11-12, אפרוחיות 11-12
24 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים/ות ללא ניקוד
מיני אנדורו
קטקטים 9-10, קטקטיות 9-10
8 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
חשמלי ללא ניקוד
פול אנדורו
חשמלי פתוח נשים 15+, חשמלי פתוח גברים 15+
7 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות