הדפס

תחרות פאמפטרק פתח תקווה 29/3/2023 - 29/03/2023

התמחות PUMP

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים מקצים - לא חברי איגוד קטגוריות סה"כ נרשמים 58
אפרוחים ללא ניקוד צעירים לא חברי איגוד
אפרוחים
אפרוחים 11, אפרוחים 12
15 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות ללא ניקוד צעירים לא חברי איגוד
אפרוחיות
אפרוחיות 11, אפרוחיות 12
7 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים ללא ניקוד צעירים לא חברי איגוד
ילדים
ילדים 13, ילדים 14
9 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדות ללא ניקוד צעירים לא חברי איגוד
ילדות
ילדות 13, ילדות 14
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדים ללא ניקוד צעירים לא חברי איגוד
ילדים ספורט
ילדים ספורט 13-14
15 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדות ללא ניקוד צעירים לא חברי איגוד
ילדות ספורט
ילדות ספורט 13-14
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערים ללא ניקוד צעירים לא חברי איגוד
נערים ספורט
15-16, נערים ספורט 15-16
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערות ללא ניקוד צעירים לא חברי איגוד
נערות ספורט
נערות ספורט 15-16
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים ללא ניקוד צעירים לא חברי איגוד
קדטים
קדטים 15-16
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות ללא ניקוד צעירים לא חברי איגוד
קדטיות
קדטיות 15-16
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 + 2 ללא ניקוד גברים לא חברי איגוד
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרים רמה 2
גברים רמה 1 19-29
גברים רמה 2 17-29
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 1 + 2 ללא ניקוד נשים לא חברות איגוד
בוגרות רמה 1 הרים
בוגרות רמה 2
נשים רמה 1 19-29
נשים רמה 2 17-29
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנים ללא ניקוד צעירים לא חברי איגוד
ג'וניורס בנים
ג'וניורס בנים 17-18
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנות ללא ניקוד צעירים לא חברי איגוד
ג'וניורס בנות
ג'וניורס בנות 17-18
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים 10 ללא ניקוד קטקטים
קטקטים
קטקטים 10
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטיות ללא ניקוד קטקטיות
קטקטיות
קטקטיות 10
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות