הדפס

סבב גביע המדינה באופני הרים #5 בין לאומי C2 14/04/2023 ביער בן שמן - 14/04/2023

התמחות XCO

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים מקצים - לא חברי איגוד קטגוריות סה"כ נרשמים 227
ג'וניורס בנים 1 ג'וניורס בנים
ג'וניורס בנים
17-18, Men Junior, ג'וניורס בנים 17-18
21 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנות 1 ג'וניורס בנות
ג'וניורס בנות
17-18, Women Junior, ג'וניורס בנות 17-18
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים 1 עלית גברים
עלית גברים
19+, Men Elite, Men U23, עילית גברים 19+, גברים U23
10 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית נשים 1 עלית נשים
עלית נשים
19+, Women Elite, Women U23, עילית נשים 19+, נשים U23, עלית נשים 19+
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 + 2 1 בוגרים רמה 1 הרים, בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרים רמה 2
19-29, 30-39, 40-49, 50+, Men Masters, גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59, גברים 60+
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+, 60-69, Men Masters, גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, גברים 60+, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59
23 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 1 + 2 1 בוגרות רמה 1 הרים, בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 1 הרים
בוגרות רמה 2
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+, Women Masters, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+
19-29, 30-39, 40-49, 50+, Women Masters, נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+, בוגרות מקצה פתוח
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים 13 4 ילדים
ילדים
ילדים 13
13 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדות 13 4 ילדות
ילדות
ילדות 13
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים 14 4 ילדים
ילדים
ילדים 14
26 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדות 14 4 ילדות
ילדות
ילדות 14
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערים 1 נערים ספורט
נערים ספורט
15-16, נערים ספורט 15-16
13 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערות 1
נערות ספורט
15-16, נערות ספורט 15-16
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים 1 קדטים
קדטים
15-16, Men Cadets, קדטים 15-16
47 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות 1 קדטיות
קדטיות
15-16, Women Cadet, קדטיות 15-16
7 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדים 4 ילדים ספורט
ילדים ספורט
ילדים ספורט 13-14
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדות 4 ילדות ספורט
ילדות ספורט
ילדות ספורט 13-14
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים 11 4 אפרוחים
אפרוחים
אפרוחים 11
17 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות 11 4 אפרוחיות
אפרוחיות
אפרוחיות 11
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות 12 4 אפרוחיות
אפרוחיות
אפרוחיות 12
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים 12 4 אפרוחים
אפרוחים
אפרוחים 12
15 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים 10 4 קטקטים
קטקטים
קטקטים 10
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים 9 4 קטקטים
קטקטים
קטקטים 9
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטיות 4 קטקטיות
קטקטיות
קטקטיות א, קטקטיות ב, קטקטיות 9, קטקטיות 10
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות