הדפס

קריטריום "איגודן"– יום שלישי 11/4/23 - 11/04/2023

התמחות IRR

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים מקצים - לא חברי איגוד קטגוריות סה"כ נרשמים 128
ספורט ילדים 3 ילדים ספורט
ילדים ספורט
ילדים ספורט 13-14
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט ילדות 3 ילדות ספורט
ילדות ספורט
ילדות ספורט 13-14
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים 12 3 אפרוחים
אפרוחים
אפרוחים 12
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות 12 3 אפרוחיות
אפרוחיות
אפרוחיות 12
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים 11 3 אפרוחים
אפרוחים
אפרוחים 11
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות 11 3 אפרוחיות
אפרוחיות
אפרוחיות 11
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים 10 3 קטקטים
קטקטים
קטקטים 10
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים 9 3 קטקטים
קטקטים
קטקטים 9
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים/ות 3 קטקטיות
קטקטיות
קטקטיות 9, קטקטיות 10
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים 13 3 ילדים
ילדים
ילדים 13
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדות 13 3 ילדות
ילדות
ילדות 13
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים 14 3 ילדים
ילדים
ילדים 14
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדות 14 3 ילדות
ילדות
ילדות 14
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים 3 קדטים
קדטים
קדטים 15-16
31 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות 3 קדטיות
קדטיות
קדטיות 15-16
7 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים 3 עלית גברים
עלית גברים
עילית גברים 19+, גברים U23
11 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית נשים 3 עלית נשים
עלית נשים
עילית נשים 19+, נשים U23, עלית נשים 19+
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערים 3 נערים ספורט
נערים ספורט
נערים ספורט 15-16
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ספורט נערות 3 נערות ספורט
נערות ספורט
נערות ספורט 15-16
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנים 3 ג'וניורס בנים
ג'וניורס בנים
ג'וניורס בנים 17-18
11 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנות 3 ג'וניורס בנות
ג'וניורס בנות
ג'וניורס בנות 17-18
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 3 בוגרים רמה 1 כביש
בוגרים רמה 1 כביש
גברים רמה 1 19+, גברים 17-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59, גברים 60+
26 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 1 3
בוגרות רמה 1 כביש
נשים רמה 1 19+, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 2 3 בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 2
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, גברים 60+, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59
15 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 3 3 בוגרים רמה 3
בוגרים רמה 3
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+, בוגרים מקצה פתוח, גברים 19-29, גברים 30-39, גברים 40-49, גברים 50-59, גברים 60-69, גברים 70+
10 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 2 3 בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 2
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+, נשים 19-29, נשים 30-39, נשים 40-49, נשים 50+, בוגרות מקצה פתוח
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות