הדפס

טור דה סונול - סובב כנרת 2023 שבת, 21/10/2023 - 21/10/2023

התמחות IRR

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים מקצים - לא חברי איגוד קטגוריות סה"כ נרשמים 47
עילית גברים 2 עלית גברים
עלית גברים
עילית גברים 19+
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנים 2 ג'וניורס בנים
ג'וניורס בנים
ג'וניורס בנים 17-18
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 2 בוגרים רמה 1 כביש, גברים לא חברי איגוד
בוגרים רמה 1 כביש
גברים רמה 1 19+
5 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית נשים 2 עלית נשים
עלית נשים
עילית נשים 19+
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנות 2 ג'וניורס בנות
ג'וניורס בנות
ג'וניורס בנות 17-18
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים 2 קדטים
קדטים
קדטים 15-16
4 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטיות 2 קדטיות
קדטיות
קדטיות 15-16
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 2 + 3 2 גברים לא חברי איגוד
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
19 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 1 + 2 2 נשים לא חברות איגוד
בוגרות רמה 1 כביש
בוגרות רמה 2
נשים רמה 1 19+
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
2 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
פראסייקלינג 2 גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד
אופני יד
טנדם
אופני יד גברים, אופני יד נשים
טנדם גברים, טנדם נשים, טנדם מעורב
1 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
טנדם 2 טנדם
טנדם
טנדם גברים, טנדם נשים, טנדם מעורב
14 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות