הדפס

ליגת האנדורו הישראית תחרות #5 לעונת 2022-2023 07.10.2023 - 07/10/2023

התמחות END

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים 205
Full Enduro 3
פול אנדורו
פול אנדורו גברים 19+, פול אנדורו גברים מסטרס 35+, פול אנדורו גברים U21, פול אנדורו נשים 19+, פול אנדורו נשים מסטרס 35+, פול אנדורו גברים21+, פול אנדורו נשים 21+, פול אנדורו נשים21+, פול אנדורו נשים U21, פול אנדורו גברים מסטרס 45+, פול אנדורו נשים מסטרס 45+, חשמלי פתוח נשים 15+, חשמלי פתוח גברים 15+, חשמלי פתוח 17+, חשמלי מאסטרס 35+
32 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
E-Full Enduro 3
פול אנדורו
פול אנדורו גברים מסטרס 35+, פול אנדורו נשים מסטרס 35+, פול אנדורו נשים U21, חשמלי פתוח 17+, חשמלי מאסטרס 35+
13 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
Enduro 3
אנדורו
אנדורו גברים 17+, אנדורו גברים מסטרס 35+, קדטים 15-16, קדטיות 15-16, אנדורו נשים 17+, אנדורו נשים מסטרס 35+, חשמלי פתוח נשים 15+, חשמלי פתוח גברים 15+, אנדורו גברים U21, אנדורו נשים U21, אנדורו גברים מסטרס 45+, אנדורו נשים מסטרס 45+
67 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
Mini Enduro 3
מיני אנדורו
קטקטים 9-10, אפרוחים 11-12, ילדים 13-14, קטקטיות 9-10, אפרוחיות 11-12, ילדות 13-14
87 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
Full Enduro Elite 3
פול אנדורו עלית
פול אנדורו עלית גברים, פול אנדורו עלית נשים
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות