;

מכבייה 22 - תוצאות גולףמיקום שם השחקן R1 R2 R3 תוצאה
1 AUSTRALIA Roy Vandersluis 75 77 77 229
2 USA Brad Kane 76 85 77 238
3 USA Curt Biren 75 84 82 241
4 ISRAEL Bari Shaked 77 80 85 242
5 GERMANY Robert Hickinbotham 81 81 81 243
6 ISRAEL Hezi Magen 76 83 85 244
7 USA Jack Lasday 83 82 84 249
8 USA Michael Seidman 83 88 79 250
9 ISRAEL Basil Kaufman 84 83 84 251
10 SOUTH AFRICA Moshe Duek 83 82 89 254
11 ISRAEL Avraham Cohen 82 85 88 255
12 ISRAEL Arie Gressaro 82 88 85 255
13 AUSTRALIA Yair Garb 85 85 88 258
14 ISRAEL Cyril Kaufman 91 81 86 258
15 BAHAMAS Alberto eduardo Azar 87 84 87 258
16 GERMANY Andre Horovitz 86 87 88 261
17 AUSTRALIA Ian Schwartz 88 83 90 261
18 USA Bruce Apple 84 86 91 261
19 USA Terry Cole 82 96 85 263
20 AUSTRALIA Colin Goldman 87 88 88 263
21 AUSTRALIA Gary Snow 85 92 88 265
22 GREAT BRITAIN Richard Gold 89 87 94 270
23 CHILE Eduardo Kraizel 95 93 91 279
24 URUGUAY Raul  Berenfus 95 91 95 281
25 GERMANY Leo Friedman 93 93 95 281
26 AUSTRALIA Mervyn Same 95 92 102 289
27 GREAT BRITAIN Mark Cohen 98 108 104 310
28 ARGENTINA Sergio jacobo Polite 99 118 109 326
29 GERMANY Alexander Landau 111 114 110 335
30 URUGUAY Eduardo Klinger 113 118 121 352