ליגה עירונית רעננט - טבלת דירוג טבלה מורחבת על הליגה

שלב 11

בית עליון דירוג 5-9

קבוצה
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק

בית תחתון דירוג 5-9

קבוצה
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק

טורניר טופ

טורניר טופ רעננה

h g f e d c b a קבוצה
Team Kim a
איתן b
גלובלנט c
דקל d
לב טוב e
ניקה רעננה f
פעמונים 1 g
פעמונים 2 h
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 גלובלנט 0 0 0 0 - 0 0.00 0
2 דקל 0 0 0 0 - 0 0.00 0
3 פעמונים 1 0 0 0 0 - 0 0.00 0
4 Team Kim 0 0 0 0 - 0 0.00 0
5 לב טוב 0 0 0 0 - 0 0.00 0
6 ניקה רעננה 0 0 0 0 - 0 0.00 0
7 איתן 0 0 0 0 - 0 0.00 0
8 פעמונים 2 0 0 0 0 - 0 0.00 0

שלב 2

בית עליון

קבוצה
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק

בית תחתון

קבוצה
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק

שלב 1

בית עליון

f e d c b a קבוצה
2 : 0
1 : 2
איתן a
2 : 1
2 : 0
גלובלנט b
2 : 0
2 : 1
דקל c
0 : 2
0 : 2
סינרגיה d
1 : 2
0 : 2
על best e
2 : 0
0 : 2
פעמונים 1 f
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 סינרגיה 2 2 0 4 - 0 MAX 4
2 על best 2 2 0 4 - 1 4.00 4
3 פעמונים 1 2 1 1 2 - 2 1.00 3
4 איתן 2 1 1 2 - 3 0.67 3
5 גלובלנט 2 0 2 1 - 4 0.25 2
6 דקל 2 0 2 1 - 4 0.25 2

בית תיכון

f e d c b a קבוצה
1 : 2
2 : 0
היובל a
2 : 1
0 : 2
יוניקורנס b
2 : 0
2 : 0
מגד c
0 : 2
0 : 2
סיסטרס d
1 : 2
1 : 2
שטייגריות e
2 : 1
2 : 1
שקד f
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 סיסטרס 2 2 0 4 - 0 MAX 4
2 שטייגריות 2 2 0 4 - 2 2.00 4
3 יוניקורנס 2 1 1 3 - 2 1.50 3
4 היובל 2 1 1 2 - 3 0.67 3
5 שקד 2 0 2 2 - 4 0.50 2
6 מגד 2 0 2 0 - 4 0.00 2

בית תחתון

e d c b a קבוצה
0 : 2
לביא a
2 : 0
2 : 0
מאמאסיטס b
2 : 0
מעיין c
0 : 2
סופרנוס d
0 : 2
פנתרות e
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 לביא 1 1 0 2 - 0 MAX 2
2 סופרנוס 1 1 0 2 - 0 MAX 2
3 פנתרות 1 1 0 2 - 0 MAX 2
4 מאמאסיטס 2 0 2 0 - 4 0.00 2
5 מעיין 1 0 1 0 - 2 0.00 1
6 זיו 0 0 0 0 - 0 0.00 0