- שיוט שמשון בובר , קייט FOIL ותשתיות, אליפות ישראל - ביק 6.8 - רשימת מקצים

חזרה לרשימת התחרויות