- שיוט שמשון בובר - סירות א.ישראל 470 - רשימת מקצים

חזרה לרשימת התחרויות