נערות דרום - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 1
נגמר המרכז לטניס בישראל - ת"א נערות דרום 16/03/2021 16:00

מרהט תל אביב - ניתאי נערות (מרה''ט תל אביב)

2 1

ברבוס5-נערות (מועדון טניס קרית גת)

למשחק
נגמר מ. טניס בת ים נערות דרום 16/03/2021 16:00

מ.ט.עמית בת-ים (מועדון הטניס בת-ים)

0 3

מרה''ט יפו אוסקר - נערות יפו (מרה''ט יפו)

למשחק
נגמר אקדמיה AK אשדוד נערות דרום 16/03/2021 16:00

נערות AK אשדוד - SERENA (אקדמיה לטניס AK - אשדוד)

0 3

נערות AK אשדוד (אקדמיה לטניס AK - אשדוד)

למשחק
מחזור 2
נגמר מרכז הטניס יפו נערות דרום 06/04/2021 16:00

מרה''ט יפו אוסקר - נערות יפו (מרה''ט יפו)

3 0

נערות AK אשדוד - SERENA (אקדמיה לטניס AK - אשדוד)

למשחק
נגמר מועדון טניס קרית גת נערות דרום 06/04/2021 16:00

ברבוס5-נערות (מועדון טניס קרית גת)

0 3

מ.ט.עמית בת-ים (מועדון הטניס בת-ים)

למשחק
נגמר מרה"ט אשקלון נערות דרום 06/04/2021 16:00

שחקניות האימפריה (מרה''ט אשקלון)

3 0

מרהט תל אביב - ניתאי נערות (מרה''ט תל אביב)

למשחק
מחזור 3
נגמר אקדמיה AK אשדוד נערות דרום 13/04/2021 15:00

נערות AK אשדוד (אקדמיה לטניס AK - אשדוד)

1 2

מרה''ט יפו אוסקר - נערות יפו (מרה''ט יפו)

למשחק
נגמר מ. טניס בת ים נערות דרום 13/04/2021 16:00

מ.ט.עמית בת-ים (מועדון הטניס בת-ים)

1 2

שחקניות האימפריה (מרה''ט אשקלון)

למשחק
נגמר אקדמיה AK אשדוד נערות דרום 13/04/2021 16:00

נערות AK אשדוד - SERENA (אקדמיה לטניס AK - אשדוד)

1 2

ברבוס5-נערות (מועדון טניס קרית גת)

למשחק
מחזור 4
נגמר מועדון טניס קרית גת נערות דרום 20/04/2021 16:00

ברבוס5-נערות (מועדון טניס קרית גת)

0 3

נערות AK אשדוד (אקדמיה לטניס AK - אשדוד)

למשחק
נגמר מרה"ט אשקלון נערות דרום 20/04/2021 16:00

שחקניות האימפריה (מרה''ט אשקלון)

2 1

נערות AK אשדוד - SERENA (אקדמיה לטניס AK - אשדוד)

למשחק
נגמר המרכז לטניס בישראל - ת"א נערות דרום 20/04/2021 16:00

מרהט תל אביב - ניתאי נערות (מרה''ט תל אביב)

2 1

מ.ט.עמית בת-ים (מועדון הטניס בת-ים)

למשחק
מחזור 5
נגמר אקדמיה AK אשדוד נערות דרום 27/04/2021 16:00

נערות AK אשדוד - SERENA (אקדמיה לטניס AK - אשדוד)

2 1

מרהט תל אביב - ניתאי נערות (מרה''ט תל אביב)

למשחק
נגמר אקדמיה AK אשדוד נערות דרום 27/04/2021 16:00

נערות AK אשדוד (אקדמיה לטניס AK - אשדוד)

1 2

שחקניות האימפריה (מרה''ט אשקלון)

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו נערות דרום 27/04/2021 16:00

מרה''ט יפו אוסקר - נערות יפו (מרה''ט יפו)

3 0

ברבוס5-נערות (מועדון טניס קרית גת)

למשחק
מחזור 6
נגמר מרה"ט אשקלון נערות דרום 04/05/2021 16:00

שחקניות האימפריה (מרה''ט אשקלון)

1 2

מרה''ט יפו אוסקר - נערות יפו (מרה''ט יפו)

למשחק
נגמר המרכז לטניס בישראל - ת"א נערות דרום 04/05/2021 16:00

מרהט תל אביב - ניתאי נערות (מרה''ט תל אביב)

0 3

נערות AK אשדוד (אקדמיה לטניס AK - אשדוד)

למשחק
נגמר אקדמיה AK אשדוד נערות דרום 04/05/2021 16:00

מ.ט.עמית בת-ים (מועדון הטניס בת-ים)

3 0

נערות AK אשדוד - SERENA (אקדמיה לטניס AK - אשדוד)

למשחק
מחזור 7
נגמר אקדמיה AK אשדוד נערות דרום 11/05/2021 16:00

נערות AK אשדוד (אקדמיה לטניס AK - אשדוד)

3 0

מ.ט.עמית בת-ים (מועדון הטניס בת-ים)

למשחק
נגמר מרכז הטניס יפו נערות דרום 11/05/2021 16:00

מרה''ט יפו אוסקר - נערות יפו (מרה''ט יפו)

3 0

מרהט תל אביב - ניתאי נערות (מרה''ט תל אביב)

למשחק
נגמר מועדון טניס קרית גת נערות דרום 11/05/2021 16:00

ברבוס5-נערות (מועדון טניס קרית גת)

2 1

שחקניות האימפריה (מרה''ט אשקלון)

למשחק